Sơn lót chống gỉ Alkyd nâu đỏ (AK-501) thùng 5 lít

CHẤT ĐÓNG RẮN SON HAI AU

Sơn dầu Alkyd được sử dụng để bảo vệ các cấu kiện xây dựng✅sơn khung kèo thép✅sơn lót các loại thiết bị thép dùng trong nhà✅sơn
✅sơn Quy cách đóng gói: lon 1 lít✅sơn lót chống gỉ thùng 5 lít và thùng 20 lít✅sơn lót
Mã sản phẩm: 113
Đơn vị: lít
Giá bán: 67.000 đ
Điều kiện giao hàng: liên hệ đặt hàng.
Click để xem thêm 113

CHẤT ĐÓNG RẮN SON HAI AU

✅sơn 1✅sơn SƠN CHỐNG GỈ ALKYD – NÂU MỜ (AK 501)

✅sơn lót

✅sơn lót chống gỉ Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd✅sơn bột màu chống gỉ✅sơn lót dung môi và các phụ gia✅sơn lót
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd Sơn có khả năng bám dính cao bề mặt nền✅sơn lót chống gỉ
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần hải âu Dùng sơn lót chống gỉ cho các kết cấu sắt thép✅sơn lót chống gỉ cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước …

✅sơn một thành phần

✅son alkyd hai au

✅son alkyd ✅son hai au ✅son mot thanh phan hai au ✅son mot thanh phan ✅sơn ✅sơn alkyd ✅son alkyd hai au ✅son mot thanh phan ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅sơn lót chống gỉ ✅sơn một thành phần hải âu ✅son alkyd hai au ✅son mot thanh phan ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅sơn lót chống gỉ ✅sơn một thành phần hải âu ✅son hai au ✅son hai au ✅CHẤT ĐÓNG RẮN SON ✅sơn ✅sơn alkyd ✅son alkyd hai au ✅son mot thanh phan ✅sơn ✅sơn lót ✅sơn lót chống gỉ ✅sơn một thành phần hải âu ✅son hai au ✅son hai au ✅sơn lót chống gỉ ✅sơn alkyd hải âu ✅sơn alkyd ✅son alkyd hai au ✅son mot thanh phan ✅sơn ✅sơn alkyd ✅sơn hải âu ✅sơn một thành phần hải âu ✅son hai au ✅son hai au ✅sơn lót chống gỉ ✅sơn một thành phần hải âu ✅sơn một thành phần ✅son alkyd hai au ✅son mot thanh phan ✅sơn ✅sơn alkyd ✅son alkyd hai au ✅son alkyd ✅son hai au ✅son hai au ✅sơn một thành phần hải âu ✅son hai au ✅son hai au ✅sơn lót chống gỉ ✅sơn alkyd hải âu ✅sơn alkyd ✅son alkyd hai au ✅son mot thanh phan ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅sơn lót chống gỉ ✅sơn một thành phần hải âu ✅sơn một thành phần ✅son alkyd hai au ✅son mot thanh phan ✅sơn alkyd ✅son alkyd hai au ✅son mot thanh phan ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅sơn lót chống gỉ ✅sơn một thành phần hải âu ✅sơn một thành phần ✅son alkyd hai au ✅son mot thanh phan ✅sơn lót chống gỉ ✅sơn một thành phần hải âu ✅son mot thanh phan ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅sơn lót chống gỉ ✅sơn một thành phần hải âu ✅son hai au ✅son mot thanh phan hai au ✅son mot thanh phan ✅sơn ✅sơn alkyd ✅son alkyd hai au ✅son alkyd ✅son hai au ✅son hai au ✅sơn lót chống gỉ ✅sơn một thành phần hải âu ✅sơn một thành phần ✅son alkyd hai au ✅son mot thanh phan ✅sơn ✅sơn một thành phần hải âu ✅sơn một thành phần ✅son alkyd hai au
✅sơn hải âu
✅son hai au TT
✅CHẤT ĐÓNG RẮN SON
✅sơn lót
✅sơn lót chống gỉ TÊN CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần hải âu ĐVT
✅sơn một thành phần
✅son alkyd
✅son hai au MỨC CHỈ TIÊU
✅son mot thanh phan hai au
✅CHẤT ĐÓNG RẮN SON
✅sơn 1
✅sơn lót
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd Mầu sắc
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần ✅son alkyd
✅son hai au Nâu mờ
✅son mot thanh phan hai au
✅CHẤT ĐÓNG RẮN SON
✅sơn 2
✅sơn lót
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd Độ nhớt (ở 25oC ) – không nhỏ hơn
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần
✅son alkyd hai au Giây
✅son alkyd
✅son mot thanh phan hai au
✅son mot thanh phan 50
✅sơn hải âu
✅sơn lót
✅sơn lót chống gỉ 3
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần hải âu Tỷ trọng ( ở 25oC)
✅sơn một thành phần
✅son alkyd
✅son hai au Kg/lít
✅son mot thanh phan hai au
✅sơn hải âu
✅son hai au 1✅sơn alkyd hải âu3 (± 0✅sơn alkyd05)
✅CHẤT ĐÓNG RẮN SON
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd 4
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần
✅son alkyd hai au Hàm rắn (% theo thể tích)
✅son alkyd
✅son mot thanh phan hai au
✅son mot thanh phan %
✅sơn hải âu
✅CHẤT ĐÓNG RẮN SON
✅sơn 43✅sơn hải âu3
✅sơn lót
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần hải âu 5
✅sơn một thành phần
✅son alkyd
✅son hai au Độ bám dính (ISO 2409)
✅son mot thanh phan hai au
✅sơn hải âu
✅son hai au Điểm
✅CHẤT ĐÓNG RẮN SON
✅sơn lót
✅sơn lót chống gỉ 1
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn một thành phần
✅son alkyd hai au 6
✅son alkyd
✅son mot thanh phan hai au
✅son mot thanh phan Chiều dày màng khô đề nghị
✅sơn hải âu
✅CHẤT ĐÓNG RẮN SON
✅sơn µm
✅sơn lót
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd 50 -100
✅sơn hải âu
✅son alkyd
✅son hai au 7
✅son mot thanh phan hai au
✅sơn hải âu
✅son hai au Định mức tiêu hao lý thuyết
✅CHẤT ĐÓNG RẮN SON
✅sơn lót
✅sơn lót chống gỉ m2/lít
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần hải âu 6✅sơn một thành phần hải âu5 (50µm)
✅sơn một thành phần
✅son mot thanh phan hai au
✅son mot thanh phan 8
✅sơn hải âu
✅CHẤT ĐÓNG RẮN SON
✅sơn Thời gian khô (với chiều dày màng khô 50µm)
✅sơn lót
✅sơn lót chống gỉ + Khô bề mặt
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd + Khô hoàn toàn
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần
✅son alkyd hai au Giờ
✅son alkyd
✅son mot thanh phan hai au
✅son mot thanh phan 25oC
✅sơn hải âu
✅CHẤT ĐÓNG RẮN SON
✅sơn 35oC
✅sơn lót
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần hải âu 6
✅sơn một thành phần
✅son alkyd
✅son hai au 4
✅son mot thanh phan hai au
✅CHẤT ĐÓNG RẮN SON
✅sơn 24
✅sơn lót
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd 18
✅sơn hải âu
✅son alkyd
✅son hai au 9
✅son mot thanh phan hai au
✅sơn hải âu
✅son hai au Thời gian sơn lớp tiếp theo ( với chiều dày màng khô 50µm)✅sơn alkyd hải âu
✅CHẤT ĐÓNG RẮN SON
✅sơn + Tối thiểu
✅sơn lót
✅sơn lót chống gỉ + Tối đa
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần hải âu Giờ
✅sơn một thành phần
✅son alkyd
✅son hai au 12
✅son mot thanh phan hai au
✅CHẤT ĐÓNG RẮN SON
✅sơn Ngày
✅sơn lót
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd < 30
✅sơn hải âu
✅son alkyd
✅son hai au 10
✅son mot thanh phan hai au
✅sơn hải âu
✅son hai au Dung môi pha loãng
✅CHẤT ĐÓNG RẮN SON
✅sơn Tỷ lệ pha thêm
✅sơn lót
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd %
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần
✅son alkyd hai au AS 02
✅son alkyd
✅son hai au ( 0 – 5 %)
✅son mot thanh phan hai au
✅CHẤT ĐÓNG RẮN SON
✅sơn 11
✅sơn lót
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd Khả năng tương hợp với lớp sơn trước
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần
✅son alkyd hai au Bám dính tốt trên bề mặt sắt✅sơn một thành phần thép
✅son alkyd
✅sơn hải âu
✅son hai au 12
✅CHẤT ĐÓNG RẮN SON
✅sơn lót
✅sơn lót chống gỉ Khả năng tương hợp của lớp sơn khác lên nó
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn hải âu
✅sơn một thành phần hải âu Alkyd phủ
✅sơn một thành phần
✅son mot thanh phan hai au
✅son mot thanh phan 13
✅sơn hải âu
✅CHẤT ĐÓNG RẮN SON
✅sơn Phương pháp sơn
✅sơn lót
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd Súng phun✅son alkyd hai au chổi hoặc cọ lăn
✅sơn hải âu
✅son alkyd
✅son hai au 14
✅son mot thanh phan hai au
✅sơn hải âu
✅son hai au Bao bì
✅CHẤT ĐÓNG RẮN SON
✅sơn lót
✅sơn lót chống gỉ Hệ sơn 1 thành phần
✅sơn alkyd hải âu
✅sơn alkyd Thùng 20 lít & 5 lít
✅sơn hải âu
✅son alkyd

✅son hai au

✅son mot thanh phan hai au

✅son mot thanh phan 2✅sơn alkyd SƠN CHỐNG GỈ ALKYD – XÁM (AK 703 )

✅sơn hải âu

✅son hai au Được sản xuất trên cơ sở nhựa alkyd✅son alkyd bột màu chống gỉ - xám✅son hai au dung môi và các phụ gia✅sơn hải âu

✅CHẤT ĐÓNG RẮN SON

✅sơn Sơn có khả năng bám dính cao vào bề mặt nền✅sơn một thành phần hải âu

✅sơn lót

✅sơn lót chống gỉ Dùng sơn lót chống gỉ✅son mot thanh phan hai au phủ trang trí cho các kết cấu sắt thép✅son mot thanh phan cấu kiện nhà xưởng và các công trình không thường xuyên tiếp xúc với nước…

✅sơn alkyd hải âu

✅sơn alkyd

✅sơn hải âu ✅sơn một thành phần hải âu ✅sơn một thành phần ✅son alkyd hai au ✅son mot thanh phan
✅son alkyd
✅son hai au TT
✅son mot thanh phan hai au
✅sơn hải âu
✅son hai au TÊN CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT
✅CHẤT ĐÓNG RẮN SON
ĐVT

MỨC CHỈ TIÊU

1
Mầu sắc
Xám
2
Độ nhớt (ở 25oC ) – không nhỏ hơn
Giây
50
3
Tỷ trọng ( ở 25oC)
Kg/lít
1✅sơn hải âu18 (± 0✅son hai au02)
4
Hàm rắn (% theo thể tích)
%
48
5
Độ bám dính (ISO 2409)
Điểm
1
6
Chiều dày màng khô đề nghị
µm
50 -100
7
Định mức tiêu hao lý thuyết
m2/lít
8✅CHẤT ĐÓNG RẮN SON6 (50µm)
8
Thời gian khô (với chiều dày màng khô 50µm)
+ Khô bề mặt
+ Khô hoàn toàn
Giờ
25oC
35oC
6
4
24
18
9
Thời gian sơn lớp tiếp theo ( với chiều dày màng khô 50µm)✅sơn một thành phần
+ Tối thiểu
+ Tối đa
Giờ
12
Ngày
< 30
10
Dung môi pha loãng
Tỷ lệ pha thêm
%
AS 02
( 0 – 5 %)
11
Khả năng tương hợp với lớp sơn trước
Bám dính tốt trên bề mặt sắt✅sơn thép
12
Khả năng tương hợp của lớp sơn khác lên nó
Alkyd phủ
13
Phương pháp sơn
Súng phun✅sơn lót chổi hoặc cọ lăn
14
Bao bì
Hệ sơn 1 thành phần
Thùng 20 lít & 5 lít

Bảng màu sơn Hải Âu

1. Sơn Epoxy Bestmix2. Bảng giá sơn nước Nippon3. Bảng giá sơn INTEK4. Bảng giá sơn nước - sơn trang trí Kova 5. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu6. Bảng giá7. Bảng giá sơn Kansai8. Bảng giá Sơn vạch giao thông Rainbow9. Bảng giá Sơn tàu biển Rainbow10. Bảng giá sơn chịu nhiệt Rainbow11. Bảng giá nhóm sơn nước cao cấp Rainbow12. Bảng giá nhóm sơn Epoxy Rainbow 13. Bảng giá nhóm sơn Alkyd cao cấp Rainbow14. Bảng giá nhóm sơn PU - PU chống thấm cao cấp Rainbow15. Sơn chống ăn mòn rainbow16. Sơn nước gốc dầu RAINBOW - Cement mortar paint17. Bảng giá Sơn nung Rainbow18. Bảng giá SƠN KLC19. Bảng giá sơn gỗ OSEVEN20. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu21. Bảng giá sơn Alkyd Hải Âu22. Bảng giá sơn PU Hải Âu23. Bảng giá sơn Cao Su clo hóa Hải Âu24. Bảng giá Sơn chịu nhiệt Hải Âu25. Bảng giá sơn biến tính Hải Âu26. Bảng giá sơn Acrylic Hải Âu27. Bảng giá sơn Bê tông Hải Âu

Bảng giá sơn Alkyd Hải Âu

Danh mục Giá bán
son mot thanh phan hai au✅Sơn hồng đơn (AK-555) thùng 5 lít 86.000
son mot thanh phan✅Sơn phủ Alkyd màu xám đậm (AK-750) - thùng 1 lít 82.000
sơn hải âu✅Sơn phủ Alkyd màu cỏ úa (AK-452) - thùng 5 lít 0
son hai au✅Sơn phủ Alkyd màu cỏ úa (AK-452) - thùng 20 lít 0
CHẤT ĐÓNG RẮN SON✅Sơn phủ Alkyd màu xanh lá cây (AK-275) - thùng 20 lít 80.000
sơn✅Sơn phủ Alkyd màu xanh ngọc (AK-256) - thùng 5 lít 88.000
sơn lót✅Sơn phủ Alkyd màu xanh cẩm thạch (AK-262) - thùng 5 lít 83.000
sơn lót chống gỉ✅Sơn phủ Alkyd màu đen (AK-450) - thùng 20 lít 67.000
sơn alkyd hải âu✅Sơn phủ Alkyd màu đỏ nâu (AK-550) - thùng 5 lít 79.000
sơn alkyd✅Sơn lót chống gỉ mờ (AK-501) thùng 1 lít 70.000
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >>
SẢN PHẨM ĐÃ XEM

2.290 Sơn giả đá NEW
✅ 74.455đ / kg (chưa VAT)
mua
2.891 Gọng kính Everest
✅ 50.000đ / cái (chưa VAT)
mua
Văn phòng giao dịch bán hàng
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA LẠC
347/34-36, Lê Văn Thọ,
phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Email:

 

Giấy phép

Đăng ký kinh doanh số 4102016767 của sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. cấp phép ngày 16/07/2003.

Thông tin xuất hóa đơn VAT

Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hòa Lạc
311/36, đường số 6, phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.
MST: 0303055343

Hỗ trợ khách hàng

P: 0902-952-468
✅mua CHẤT ĐÓNG RẮN SON HAI AU ở đâu✅ ✅Hòa lạc robinson chuyên bán buôn ✅bán lẻ các loại CHẤT ĐÓNG RẮN SON HAI AU✅