Sơn phủ Epoxy Hải Âu màu vàng (EP-3655) thùng 5 lít

- Sơn Epoxy (EP 655) được sản xuất trên cơ sở nhựa Epoxy, bột mầu, dung môi hữu cơ, các phụ gia và chất đóng rắn.
- Màng sơn có độ bám dính cao trên bề mặt lớp sơn Epoxy chống gỉ, cứng, bóng, chịu mài mịn và bền trong môi trường xâm thực mạnh (nước biển, hóa chất) Được dùng để sơn phủ trang trí cho tàu thuyền và các kết cấu sắt thép.
Mã sản phẩm: 1.146
Đơn vị: lít
Giá bán: 189.000 đ
Điều kiện giao hàng: liên hệ đặt hàng.
Click để xem thêm 1.146

he son epoxy hồng đơn

✅sơn SƠN EPOXY PHỦ – HỒNG ĐƠN (EP 655)

✅sơn phủ

✅sơn phủ epoxy hải Sơn Epoxy được sản xuất trên cơ sở nhựa Epoxy✅sơn bột mầu✅sơn phủ dung môi hữu cơ✅sơn phủ epoxy hải các phụ gia và chất đóng rắn✅sơn

✅sơn epoxy hải âu

✅sơn epoxy Màng sơn có độ bám dính cao trên bề mặt lớp sơn Epoxy chống gỉ✅sơn epoxy hải âu cứng✅sơn epoxy bóng✅sơn hải âu chịu mài mòn và bền trong môi trường xâm thực mạnh (nước biển✅son epoxy hai au hóa chất)

✅sơn hải âu

✅son epoxy hai au Được dùng để sơn phủ trang trí cho tàu thuyền và các kết cấu sắt thép✅sơn phủ

✅son epoxy

✅son hai au CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

✅sơn hải âu ✅son hai au ✅hệ sơn epoxy ✅hệ sơn hai thành phần ✅sơn 2 thành phần ✅son epoxy ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅son epoxy hai au ✅son epoxy ✅hệ sơn epoxy ✅keo epoxy ✅son 2 thanh phan ✅sơn ✅sơn phủ ✅sơn phủ epoxy hải ✅son epoxy hai au ✅son hai au ✅he son hai thanh phan ✅sơn hai thành phần ✅son 2 thanh phan ✅son epoxy ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅sơn hải âu ✅he son epoxy ✅he son hai thanh phan ✅keo epoxy ✅son 2 thanh phan ✅sơn ✅sơn epoxy ✅son hai au ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅he son hai thanh phan ✅sơn hai thành phần ✅he son epoxy hồng ✅sơn epoxy hải âu ✅sơn epoxy ✅sơn hải âu ✅sơn hải âu ✅he son epoxy ✅sơn epoxy ✅son hai thanh phan ✅he son epoxy hồng ✅sơn ✅sơn epoxy ✅son hai au ✅hệ sơn hai thành phần ✅sơn 2 thành phần ✅sơn epoxy ✅sơn hai thành phần ✅he son epoxy hồng ✅sơn epoxy hải âu ✅son epoxy ✅hệ sơn epoxy ✅hệ sơn hai thành phần ✅he son epoxy ✅sơn epoxy ✅sơn phủ epoxy hải ✅son hai au ✅hệ sơn hai thành phần ✅sơn 2 thành phần ✅sơn epoxy ✅sơn hai thành phần ✅he son epoxy hồng ✅sơn epoxy hải âu ✅sơn epoxy ✅sơn hải âu ✅sơn hải âu ✅he son epoxy ✅he son hai thanh phan ✅keo epoxy ✅son 2 thanh phan ✅sơn epoxy ✅son hai au ✅sơn 2 thành phần ✅sơn epoxy ✅sơn hai thành phần ✅he son epoxy hồng ✅sơn epoxy hải âu ✅sơn epoxy ✅sơn hải âu ✅sơn hải âu ✅keo epoxy ✅son hai thanh phan ✅sơn epoxy ✅sơn hải âu ✅son epoxy hai au ✅son hai au ✅he son hai thanh phan ✅sơn hai thành phần ✅son 2 thanh phan ✅son epoxy ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅hệ sơn epoxy ✅keo epoxy ✅son 2 thanh phan ✅sơn ✅sơn phủ ✅sơn phủ epoxy hải ✅son epoxy hai au ✅son hai au ✅he son hai thanh phan ✅keo epoxy ✅sơn 2 thành phần ✅son epoxy ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅hệ sơn epoxy
✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan TT

✅keo epoxy
✅sơn epoxy

✅sơn hai thành phần TÊN CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

✅son 2 thanh phan
✅son hai thanh phan

✅he son epoxy hồng ĐVT

✅sơn
✅sơn phủ epoxy hải

✅sơn epoxy hải âu MỨC CHỈ TIÊU

✅sơn epoxy
✅son hai au

✅sơn hải âu 1

✅son hai au
✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy Mầu sắc

✅he son hai thanh phan
✅sơn 2 thành phần

✅sơn epoxy

✅sơn hai thành phần
✅son epoxy

✅son hai thanh phan Đỏ gạch

✅he son epoxy hồng
✅sơn epoxy hải âu

✅sơn epoxy 2

✅sơn hải âu
✅son epoxy

✅son hai au Độ nhớt (ở 25oC ) – không nhỏ hơn

✅sơn hải âu
✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần KU

✅he son epoxy
✅keo epoxy

✅sơn 2 thành phần 55

✅sơn epoxy
✅son hai thanh phan

✅he son epoxy hồng 3

✅sơn
✅sơn phủ epoxy hải

✅sơn epoxy hải âu Tỉ lệ pha trộn ( theo thể tích )

✅sơn epoxy
✅son epoxy hai au

✅son epoxy

✅son hai au
✅son hai au

✅hệ sơn epoxy Sơn/đóng rắn=4/1

✅hệ sơn hai thành phần
✅sơn 2 thành phần

✅sơn epoxy 4

✅sơn hai thành phần
✅son epoxy

✅son hai thanh phan Tỷ trọng (hỗn hợp - ở 25oC)

✅he son epoxy hồng
✅sơn phủ

✅sơn phủ epoxy hải Kg/lít

✅sơn epoxy hải âu
✅sơn hải âu

✅son epoxy hai au 1✅son epoxy31 (± 0✅son hai au02)

✅son epoxy
✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần 5

✅he son epoxy
✅keo epoxy

✅sơn 2 thành phần Độ bám dính (ISO 2409)

✅sơn epoxy
✅son 2 thanh phan

✅son epoxy Điểm

✅son hai thanh phan
✅sơn

✅sơn phủ 1

✅sơn phủ epoxy hải
✅son epoxy hai au

✅son epoxy 6

✅son hai au
✅son hai au

✅hệ sơn epoxy Hàm rắn (% theo thể tích)

✅hệ sơn hai thành phần
✅he son hai thanh phan

✅keo epoxy %

✅sơn 2 thành phần
✅sơn hai thành phần

✅son 2 thanh phan 52

✅son epoxy
✅sơn phủ

✅sơn phủ epoxy hải 7

✅sơn epoxy hải âu
✅sơn hải âu

✅son epoxy hai au Chiều dày màng khô đề nghị

✅son epoxy
✅sơn hải âu

✅son hai au mm

✅hệ sơn epoxy
✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan 50 - 150

✅keo epoxy
✅son 2 thanh phan

✅son epoxy 8

✅son hai thanh phan
✅sơn

✅sơn phủ Định mức tiêu hao lý thuyết

✅sơn phủ epoxy hải
✅sơn epoxy

✅sơn hải âu m2/lít

✅son epoxy hai au
✅son hai au

✅sơn hải âu 9✅sơn hải âu6 (50mm)

✅son hai au
✅he son hai thanh phan

✅keo epoxy 9

✅sơn 2 thành phần
✅sơn hai thành phần

✅son 2 thanh phan Thời gian khô (với chiều dày màng khô 50mm)

✅son epoxy

✅son hai thanh phan + Khô bề mặt

✅he son epoxy hồng

✅sơn + Khô hoàn toàn

✅sơn phủ
✅sơn epoxy hải âu

✅sơn epoxy

✅sơn hải âu

✅son epoxy hai au Giờ

✅son epoxy
✅sơn hải âu

✅son hai au 25oC

✅hệ sơn epoxy
✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan 35oC

✅keo epoxy
✅son 2 thanh phan

✅son epoxy 6

✅son hai thanh phan
✅sơn

✅sơn phủ 4

✅sơn phủ epoxy hải
✅son epoxy hai au

✅son epoxy 24

✅son hai au
✅son hai au

✅hệ sơn epoxy 18

✅hệ sơn hai thành phần
✅sơn 2 thành phần

✅sơn epoxy 10

✅sơn hai thành phần
✅son epoxy

✅son hai thanh phan Thời gian sơn lớp tiếp theo (với chiều dày màng khô 50 mm)✅sơn phủ epoxy hải

✅he son epoxy hồng

✅sơn + Tối thiểu

✅sơn phủ

✅sơn phủ epoxy hải + Tối đa

✅sơn epoxy hải âu
✅sơn hải âu

✅son epoxy hai au

✅son epoxy

✅son hai au Giờ

✅sơn hải âu
✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan 12

✅keo epoxy
✅son 2 thanh phan

✅son epoxy Ngày

✅son hai thanh phan
✅sơn

✅sơn phủ 30

✅sơn phủ epoxy hải
✅son epoxy hai au

✅son epoxy 11

✅son hai au
✅son hai au

✅hệ sơn epoxy Dung môi pha loãng

✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy Tỷ lệ pha thêm

✅he son hai thanh phan
✅sơn 2 thành phần

✅sơn epoxy

✅sơn hai thành phần

✅son 2 thanh phan %

✅son epoxy
✅he son epoxy hồng

✅sơn ES 03

✅sơn phủ

✅sơn phủ epoxy hải ( 0 – 5%)

✅sơn epoxy hải âu
✅son epoxy

✅son hai au 12

✅sơn hải âu
✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần Khả năng tương hợp với lớp sơn trước

✅he son epoxy
✅keo epoxy

✅sơn 2 thành phần Hệ Epoxy

✅sơn epoxy
✅son hai thanh phan

✅he son epoxy hồng 13

✅sơn
✅sơn phủ epoxy hải

✅sơn epoxy hải âu Khả năng tương hợp với lớp sơn khác lên nó

✅sơn epoxy
✅son epoxy hai au

✅son epoxy Hệ epoxy✅son hai au vinyl✅hệ sơn epoxy cao su clo hoá ✅hệ sơn hai thành phần PU

✅son hai au
✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy 14

✅he son hai thanh phan
✅sơn 2 thành phần

✅sơn epoxy Thời gian sống

✅sơn hai thành phần
✅son epoxy

✅son hai thanh phan 6 - 8 giờ

✅he son epoxy hồng
✅sơn epoxy hải âu

✅sơn epoxy 15

✅sơn hải âu
✅son epoxy

✅son hai au Phương pháp sơn

✅sơn hải âu
✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần Súng phun✅he son epoxy chổi hoặc cọ lăn

✅he son epoxy
✅sơn epoxy

✅sơn hai thành phần 16

✅son 2 thanh phan
✅son hai thanh phan

✅he son epoxy hồng Bao bì

✅sơn
✅sơn phủ epoxy hải

✅sơn epoxy hải âu Hệ sơn hai thành phần

✅sơn epoxy

✅sơn hải âu Sơn 16 lít - Đóng rắn 4 lít

✅son epoxy hai au

✅son epoxy Sơn 4 lít - Đóng rắn 1lít✅sơn epoxy hải âu

✅son hai au
✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan
1. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu2. Sơn Epoxy Bestmix3. Bảng giá sơn nước Nippon4. Bảng giá sơn INTEK5. Bảng giá sơn nước - sơn trang trí Kova 6. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu7. Bảng giá sơn Jotun8. Bảng giá sơn Kansai9. Bảng giá Sơn Mô Tô Kiều10. 11. Bảng giá Sơn tàu biển Rainbow12. 13. Bảng giá nhóm sơn nước cao cấp Rainbow14. Bảng giá nhóm sơn Epoxy Rainbow 15. Bảng giá nhóm sơn Alkyd cao cấp Rainbow16. Bảng giá nhóm sơn PU - PU chống thấm cao cấp Rainbow17. Sơn chống ăn mòn rainbow18. Sơn nước gốc dầu RAINBOW - Cement mortar paint19. Bảng giá Sơn nung Rainbow20. Bảng giá SƠN KLC21. Bảng giá sơn gỗ OSEVEN22. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu23. Bảng giá sơn Alkyd Hải Âu24. Bảng giá sơn PU Hải Âu25. Bảng giá sơn Cao Su clo hóa Hải Âu26. Bảng giá Sơn chịu nhiệt Hải Âu27. Bảng giá sơn biến tính Hải Âu28. Bảng giá sơn Acrylic Hải Âu29. Bảng giá sơn Bê tông Hải Âu

Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu

Danh mục Giá bán
son epoxy hai au✅Sơn Epoxy chống gỉ chịu hóa chất Hải Âu - màu Xám EH - 702 thùng 16,8 lít 0
son epoxy✅Sơn chống gỉ Epoxy Hải Âu - màu Nâu EP - 502 thùng 20 lít 119.000
son hai au✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Xanh lá cây EP - 275 thùng 1 lít 137.000
sơn hải âu✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Đỏ nâu EP - 550 thùng 1 lít 137.000
son hai au✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Trắng EP- 790 thùng 20 lít 134.000
hệ sơn epoxy✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu xanh cẩm thạch EP- 262 thùng 5 lít 140.000
hệ sơn hai thành phần✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Đen EP - 450 thùng 5 lít 123.000
Sơn phủ trắng chịu hóa ( EH-790 ) - thùng 1L 0
Sơn phủ xám chịu hóa ( EH-752 ) - thùng 1L 0
Sơn chống lót chống gỉ Epoxy Hải Âu - màu Xám HEP - 706 thùng 1 lít 180.000
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >>
SẢN PHẨM ĐÃ XEM

2.065 Súng phun sơn Prona R21X-G15
✅ 1.750.000đ / cái (chưa VAT)
mua
2.953 Loa Megaphone cầm tay XB - 7S
✅ 225.000đ / cái (chưa VAT)
mua
3.569 Mặt nạ phòng khí độc TZL 30A
✅ 550.000đ / bộ (chưa VAT)
mua
Văn phòng giao dịch bán hàng
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA LẠC
347/34-36, Lê Văn Thọ,
phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Email:

 

Giấy phép

Đăng ký kinh doanh số 4102016767 của sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. cấp phép ngày 16/07/2003.

Thông tin xuất hóa đơn VAT

Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hòa Lạc
311/36, đường số 6, phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.
MST: 0303055343

Hỗ trợ khách hàng

P: 0902-952-468

P: 0902-952-468
✅he son epoxy hồng đơn sendo✅, ✅he son epoxy hồng đơn lazada, ✅he son epoxy hồng đơn tiki, ✅he son epoxy hồng đơn Shopee✅, ✅he son epoxy hồng đơn điện máy xanh✅, ✅he son epoxy hồng đơn dienmayxanh✅, ✅he son epoxy hồng đơn dien may xanh✅, ✅he son epoxy hồng đơn vật giá✅