Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Vàng kem EP- 669 thùng 5 lít

Thông báo: còn hàng khẩu trang than hoạt tính VC65-Neovision, BB-630, GP xanh dương, nước rửa tay nhập khẩu Đức BALEA 300ML, Thuốc sát trùng VIRKON-S

màu phủ Epoxy

Sơn Epoxy (EP 669) được sản xuất trên cơ sở nhựa Epoxy✅sơn bột mầu✅sơn phủ dung môi hữu cơ✅sơn phủ epoxy hải các phụ gia và chất đóng rắn✅sơn
✅sơn Màng sơn có độ bám dính cao trên bề mặt lớp sơn Epoxy chống gỉ✅sơn epoxy hải âu cứng✅sơn epoxy bóng✅sơn hải âu chịu mài mòn và bền trong môi trường xâm thực mạnh (nước biển✅son epoxy hai au hóa chất)
✅sơn phủ Được dùng để sơn phủ trang trí cho tàu thuyền và các kết cấu sắt thép✅sơn phủ
✅sơn phủ epoxy hải ✅sơn epoxy hải âu
Mã sản phẩm: 1.508
Đơn vị: lít
Giá bán: 138.000 đ
Điều kiện giao hàng: liên hệ đặt hàng.
Click để xem thêm 1.508

màu phủ Epoxy

✅sơn SƠN EPOXY PHỦ – VÀNG KEM  (EP 669)

✅sơn phủ
    ✅sơn phủ epoxy hải
  • ✅sơn epoxy hải âu Sơn Epoxy (EP 669)  được sản xuất trên cơ sở nhựa Epoxy✅sơn bột mầu✅sơn phủ dung môi hữu cơ✅sơn phủ epoxy hải các phụ gia và chất đóng rắn✅sơn
  • ✅sơn epoxy
  • ✅sơn hải âu Màng sơn có độ bám dính cao trên bề mặt lớp sơn Epoxy chống gỉ✅sơn epoxy hải âu cứng✅sơn epoxy bóng✅sơn hải âu chịu mài mòn và bền trong môi trường xâm thực mạnh (nước biển✅son epoxy hai au hóa chất)
  • ✅son epoxy hai au
  • ✅son epoxy Được dùng để sơn phủ trang trí cho tàu thuyền và các kết cấu sắt thép✅sơn phủ
  • ✅son hai au
✅sơn hải âu

✅son hai au CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần  

✅he son epoxy ✅he son hai thanh phan ✅keo epoxy ✅sơn 2 thành phần ✅son epoxy ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅hệ sơn epoxy ✅keo epoxy ✅son 2 thanh phan ✅sơn ✅sơn epoxy ✅sơn hải âu ✅son epoxy hai au ✅son hai au ✅he son hai thanh phan ✅sơn hai thành phần ✅màu phủ Epoxy ✅sơn ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅sơn hải âu ✅he son epoxy ✅sơn epoxy ✅sơn hai thành phần ✅son 2 thanh phan ✅sơn ✅sơn epoxy ✅son hai au ✅hệ sơn hai thành phần ✅he son epoxy ✅he son hai thanh phan ✅sơn hai thành phần ✅màu phủ Epoxy ✅sơn epoxy hải âu ✅son epoxy ✅son hai au ✅sơn hải âu ✅he son epoxy ✅sơn epoxy ✅son hai thanh phan ✅sơn phủ epoxy hải ✅sơn epoxy hải âu ✅sơn epoxy ✅son hai au ✅hệ sơn hai thành phần ✅sơn 2 thành phần ✅son epoxy ✅son hai thanh phan ✅màu phủ Epoxy ✅sơn epoxy hải âu ✅son epoxy ✅hệ sơn epoxy ✅keo epoxy ✅sơn 2 thành phần ✅sơn epoxy ✅son hai thanh phan ✅son epoxy hai au ✅hệ sơn hai thành phần ✅sơn 2 thành phần ✅son epoxy ✅son hai thanh phan ✅màu phủ Epoxy ✅sơn epoxy hải âu ✅son epoxy ✅son hai au ✅sơn hải âu ✅he son epoxy ✅sơn epoxy ✅sơn hai thành phần ✅son 2 thanh phan ✅sơn ✅son epoxy hai au ✅hệ sơn hai thành phần ✅sơn hai thành phần ✅son 2 thanh phan ✅son epoxy ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅son epoxy hai au ✅son epoxy ✅hệ sơn epoxy ✅sơn epoxy ✅son hai thanh phan ✅sơn epoxy ✅sơn hải âu ✅son epoxy hai au ✅son hai au ✅he son hai thanh phan ✅sơn hai thành phần ✅son 2 thanh phan ✅son epoxy ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅hệ sơn epoxy ✅keo epoxy ✅son 2 thanh phan ✅sơn ✅sơn phủ ✅sơn phủ epoxy hải ✅son epoxy hai au ✅son hai au ✅he son hai thanh phan ✅keo epoxy ✅sơn 2 thành phần ✅son epoxy ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅hệ sơn epoxy
✅sơn epoxy

✅sơn hai thành phần TT

✅son 2 thanh phan
✅son hai thanh phan

✅màu phủ Epoxy TÊN CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

✅sơn
✅sơn phủ epoxy hải

✅sơn epoxy hải âu ĐVT

✅sơn epoxy
✅son epoxy hai au

✅son epoxy MỨC CHỈ TIÊU

✅son hai au
✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy 1

✅he son hai thanh phan
✅sơn 2 thành phần

✅sơn epoxy Mầu sắc

✅sơn hai thành phần
✅son epoxy

✅son hai thanh phan  

✅màu phủ Epoxy
✅sơn phủ

✅sơn phủ epoxy hải Vàng kem

✅sơn epoxy hải âu
✅son epoxy

✅son hai au 2

✅sơn hải âu
✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần Độ nhớt (ở 25oC ) – không nhỏ hơn

✅he son epoxy
✅keo epoxy

✅sơn 2 thành phần KU

✅sơn epoxy
✅son 2 thanh phan

✅son epoxy 55

✅son hai thanh phan
✅sơn phủ epoxy hải

✅sơn epoxy hải âu 3

✅sơn epoxy
✅son epoxy hai au

✅son epoxy Tỉ lệ pha trộn ( theo thể tích )

✅son hai au
✅son hai au

✅hệ sơn epoxy  

✅hệ sơn hai thành phần
✅he son hai thanh phan

✅keo epoxy Sơn/đóng rắn=4/1

✅sơn 2 thành phần
✅son epoxy

✅son hai thanh phan 4

✅màu phủ Epoxy
✅sơn phủ

✅sơn phủ epoxy hải Tỷ trọng (hỗn hợp - ở 25oC)

✅sơn epoxy hải âu
✅sơn hải âu

✅son epoxy hai au Kg/lít

✅son epoxy
✅sơn hải âu

✅son hai au 1✅son epoxy36 (± 0✅son hai au02)

✅hệ sơn epoxy
✅keo epoxy

✅sơn 2 thành phần 5

✅sơn epoxy
✅son 2 thanh phan

✅son epoxy Độ bám dính (ISO 2409)

✅son hai thanh phan
✅sơn

✅sơn phủ Điểm

✅sơn phủ epoxy hải
✅sơn epoxy

✅sơn hải âu   1

✅son epoxy hai au
✅son hai au

✅hệ sơn epoxy 6

✅hệ sơn hai thành phần
✅he son hai thanh phan

✅keo epoxy Hàm rắn (% theo thể tích)

✅sơn 2 thành phần
✅sơn hai thành phần

✅son 2 thanh phan %

✅son epoxy
✅màu phủ Epoxy

✅sơn 52

✅sơn phủ
✅sơn hải âu

✅son epoxy hai au 7

✅son epoxy
✅sơn hải âu

✅son hai au Chiều dày màng khô  đề nghị

✅hệ sơn epoxy
✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan mm

✅keo epoxy
✅sơn epoxy

✅sơn hai thành phần 50 - 150

✅son 2 thanh phan
✅sơn

✅sơn phủ 8

✅sơn phủ epoxy hải
✅sơn epoxy

✅sơn hải âu Định mức tiêu hao lý thuyết

✅son epoxy hai au
✅son hai au

✅sơn hải âu m2/lít

✅son hai au
✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy 9✅sơn hải âu6 (50mm)

✅he son hai thanh phan
✅sơn hai thành phần

✅son 2 thanh phan 9

✅son epoxy
✅màu phủ Epoxy

✅sơn Thời gian khô (với chiều  dày màng khô 50mm)                                  

✅sơn phủ

✅sơn phủ epoxy hải                                               + Khô bề mặt

✅sơn epoxy hải âu

✅sơn epoxy                                               + Khô hoàn toàn

✅sơn hải âu
✅son epoxy

✅son hai au  

✅sơn hải âu

✅son hai au Giờ

✅hệ sơn epoxy
✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan 25oC

✅keo epoxy
✅sơn epoxy

✅sơn hai thành phần 35oC

✅son 2 thanh phan
✅sơn

✅sơn phủ 6

✅sơn phủ epoxy hải
✅sơn epoxy

✅sơn hải âu 4

✅son epoxy hai au
✅son hai au

✅hệ sơn epoxy 24

✅hệ sơn hai thành phần
✅he son hai thanh phan

✅keo epoxy 18

✅sơn 2 thành phần
✅son epoxy

✅son hai thanh phan 10

✅màu phủ Epoxy
✅sơn phủ

✅sơn phủ epoxy hải Thời gian sơn lớp tiếp theo (với chiều dày màng khô 50 mm)✅sơn phủ epoxy hải                                          + Tối thiểu

✅sơn epoxy hải âu

✅sơn epoxy                                                     + Tối đa

✅sơn hải âu
✅son epoxy

✅son hai au  

✅sơn hải âu

✅son hai au Giờ

✅hệ sơn epoxy
✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan  

✅keo epoxy

✅sơn 2 thành phần 12

✅sơn epoxy
✅son hai thanh phan

✅màu phủ Epoxy Ngày

✅sơn
✅sơn phủ epoxy hải

✅sơn epoxy hải âu 30

✅sơn epoxy
✅son hai au

✅sơn hải âu 11

✅son hai au
✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy Dung môi pha loãng

✅he son hai thanh phan

✅keo epoxy  Tỷ lệ pha thêm

✅sơn 2 thành phần
✅sơn hai thành phần

✅son 2 thanh phan %

✅son epoxy
✅màu phủ Epoxy

✅sơn ES 03

✅sơn phủ

✅sơn phủ epoxy hải ( 0 – 5%)

✅sơn epoxy hải âu
✅son epoxy

✅son hai au 12

✅sơn hải âu
✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần Khả năng tương hợp với lóp sơn trước

✅he son epoxy
✅keo epoxy

✅sơn 2 thành phần Hệ Epoxy

✅sơn epoxy
✅son hai thanh phan

✅màu phủ Epoxy 13

✅sơn
✅sơn phủ epoxy hải

✅sơn epoxy hải âu Khả năng tương hợp với lớp sơn khác lên nó

✅sơn epoxy
✅son epoxy hai au

✅son epoxy Hệ epoxy✅son hai au vinyl✅hệ sơn epoxy cao su clo hoá ✅hệ sơn hai thành phần PU

✅son hai au
✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy 14

✅he son hai thanh phan
✅sơn 2 thành phần

✅sơn epoxy Thời gian sống

✅sơn hai thành phần
✅son epoxy

✅son hai thanh phan 6 - 8 giờ

✅màu phủ Epoxy
✅sơn epoxy hải âu

✅sơn epoxy 15

✅sơn hải âu
✅son epoxy

✅son hai au Phương pháp sơn

✅sơn hải âu
✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần Súng phun✅he son epoxy chổi hoặc cọ lăn

✅he son epoxy
✅sơn epoxy

✅sơn hai thành phần 16

✅son 2 thanh phan
✅son hai thanh phan

✅màu phủ Epoxy Bao bì

✅sơn
✅sơn phủ epoxy hải

✅sơn epoxy hải âu Hệ sơn hai thành phần

✅sơn epoxy

✅sơn hải âu Sơn 16 lít - Đóng rắn 4 lít

✅son epoxy hai au

✅son epoxy Sơn 4 lít - Đóng rắn 1 lít✅sơn epoxy hải âu

✅son hai au
✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy
✅he son hai thanh phan  

✅keo epoxy

Bảng màu sơn Hải Âu

1. Sơn Epoxy Bestmix2. Bảng giá sơn nước Nippon3. Bảng giá sơn INTEK4. Bảng giá sơn nước - sơn trang trí Kova 5. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu6. Bảng giá7. Bảng giá sơn Kansai8. Bảng giá Sơn vạch giao thông Rainbow9. Bảng giá Sơn tàu biển Rainbow10. Bảng giá sơn chịu nhiệt Rainbow11. Bảng giá nhóm sơn nước cao cấp Rainbow12. Bảng giá nhóm sơn Epoxy Rainbow 13. Bảng giá nhóm sơn Alkyd cao cấp Rainbow14. Bảng giá nhóm sơn PU - PU chống thấm cao cấp Rainbow15. Sơn chống ăn mòn rainbow16. Sơn nước gốc dầu RAINBOW - Cement mortar paint17. Bảng giá Sơn nung Rainbow18. Bảng giá SƠN KLC19. Bảng giá sơn gỗ OSEVEN20. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu21. Bảng giá sơn Alkyd Hải Âu22. Bảng giá sơn PU Hải Âu23. Bảng giá sơn Cao Su clo hóa Hải Âu24. Bảng giá Sơn chịu nhiệt Hải Âu25. Bảng giá sơn biến tính Hải Âu26. Bảng giá sơn Acrylic Hải Âu27. Bảng giá sơn Bê tông Hải Âu

Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu

Danh mục Giá bán
sơn epoxy✅Sơn chống gỉ Epoxy Hải Âu - màu Xám EP - 702 thùng 20 lít 132.000
sơn hải âu✅Sơn Epoxy chống gỉ chịu hóa chất Hải Âu - màu Xám EH - 702 thùng 16,8 lít 0
son epoxy hai au✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Xanh lá cây EP - 275 thùng 5 lít 134.000
son epoxy✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Trắng EP- 790 thùng 1 lít 139.000
son hai au✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Vàng cam EP- 653 thùng 20 lít 141.000
sơn hải âu✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Xanh dương EP-380 thùng 5 lít 146.000
Sơn phủ trắng chịu hóa ( EH-790 ) - thùng 20L 0
hệ sơn epoxy✅Dung môi sơn Epoxy Hải Âu ES - 03 thùng 1 lít 62.000
hệ sơn hai thành phần✅Dung môi sơn Epoxy Hải Âu ES - 03 thùng 5 lít 59.000
Sơn phủ xám Epoxy Hải Âu EP - 763 thùng 1 lít 137.000
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >>
SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Văn phòng giao dịch bán hàng
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA LẠC
347/34-36, Lê Văn Thọ,
phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Email:

 

Giấy phép

Đăng ký kinh doanh số 4102016767 của sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. cấp phép ngày 16/07/2003.

Thông tin xuất hóa đơn VAT

Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hòa Lạc
311/36, đường số 6, phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.
MST: 0303055343

Hỗ trợ khách hàng

P: 0902-952-468
✅màu phủ Epoxy sendo✅, ✅màu phủ Epoxy lazada, ✅màu phủ Epoxy tiki, ✅màu phủ Epoxy Shopee✅, ✅màu phủ Epoxy điện máy xanh✅, ✅màu phủ Epoxy dienmayxanh✅, ✅màu phủ Epoxy dien may xanh✅, ✅màu phủ Epoxy vật giá✅