Activ-02: Chống thấm cho mái bằng, tường- bình 2 lít

- Activ –02 là hợp chất gốc nước ở dạng lỏng có màu trắng sữa. Activ-02 khi được kết hợp với xi măng hoặc vữa hồ quét lên bề mặt (hoặc tô trát) sẽ thẩm thấu, trám bít các lỗ rỗng (mao quản) trong khối bê tông làm cho bề mặt trở nên rắn chắc và tăng khả năng chống thấm tuyệt vời.
- Trộn với xi măng và nước để chống thấm cho sàn, mái, sân thượng, nhà vệ sinh, tường, bể nước, hồ nước, tầng hầm, sê nô .…
- Định mức: 2 – 3 m2 / lít / 2 lớp
Mã sản phẩm: 158
Xuất xứ: hàng Việt Nam
Đơn vị: bình
Giá bán: 222.000 đ
Điều kiện giao hàng: giao hàng ngay
Click để xem thêm 158

ACTIV 02: CHỐNG THẤM CHO MÁI BẰNG, TƯỜNG BÌNH 2 LÍT GIÁ KHUYẾN MÃI

✅activ-02 CHỐNG THẤM Activ- 22 : chống thấm cho mái bằng✅activ-02 hồ nước✅activ-02 chống tầng hầm✅activ-02 chống thấm cho vữa lát gạch

✅activ-02 chống

✅activ-02 chống thấm cho I✅activ-02 GIỚI THIỆU

✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM

✅activ-02 Activ –02 là hợp chất gốc nước ở dạng lỏng có màu trắng sữa✅activ-02 chống Activ-02 khi được kết hợp với xi măng hoặc vữa hồ quét lên bề mặt (hoặc tô trát) sẽ thẩm thấu✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM trám bít các lỗ rỗng (mao quản) trong khối bê tông làm cho bề mặt trở nên rắn chắc và tăng khả năng chống thấm tuyệt vời✅activ-02 chống thấm cho

✅activ-02 chống

✅activ-02 chống thấm cho II✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM CÔNG DỤNG

✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM

✅activ-02 Dùng cho chống thấm mái bằng (sàn sân thượng✅activ-02 sê nô✅activ-02 chống ban công✅activ-02 chống thấm cho nhà vệ sinh✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM ô văn✅activ-02 con lươn … )✅activ-02 chống hồ nước✅activ-02 chống thấm cho tầng hầm✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM bể nước …

✅activ-02 chống

✅activ-02 chống thấm cho III✅activ-02 CÁCH DÙNG:

✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM

✅activ-02 Khuấy (lắc) đều sản phẩm trước khi dùng

✅activ-02 chống
✅activ-02 chống thấm cho Chuẩn bị mặt bằng: Vệ sinh sạch sẽ bề mặt✅activ-02 cạo sạch các lớp rong rêu✅activ-02 chống bong dộp✅activ-02 chống thấm cho bụi✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM cục vữa hồ cũ✅activ-02 dầu mỡ (nếu có) …✅activ-02 chống✅activ-02 chống các vết nứt nẻ✅activ-02 chống thấm cho rổ ✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM lỗ rỗng cần được sữa chữa✅activ-02 dặm vá✅activ-02 chống trám trét lại✅activ-02 chống thấm cho
✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM

✅activ-02 Đối với mái bằng (sàn bê tông) không lát gạch: pha theo tỷ lệ 1lít Activ-02 + 1 lít nước + 2✅activ-02 chống thấm cho8 - 3✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM5 kg xi măng sẽ tạo ra hỗn hợp hồ dầu vừa đủ sệt để quét✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM Khuấy đều rồi đổ lên bề mặt sàn bê tông✅activ-02 dùng cọ quét đều 2 lớp sao cho đạt độ dày lớp bề mặt từ 0✅activ-02 chống5 – 0✅activ-02 chống thấm cho8 mm✅activ-02 Sau khi cán hồ tạo dốc thì quét tiếp lên bề mặt đã cán 1 lớp hồ dầu Activ-02 để làm kín bề mặt (cũng pha theo tỷ lệ 1lít Activ- 02 + 1 lít nước + 2✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM8 - 3✅activ-025 kg xi măng) trước khi quét 2 lớp chống thấm Activ-04✅activ-02 chống Định mức: 2✅activ-02 chống5 – 3 m2/ lít / 3 lớp Activ-02✅activ-02 chống thấm cho

✅activ-02 chống

✅activ-02 chống thấm cho Đối với mái bằng (sàn bê tông) sẽ lát gạch: pha theo tỷ lệ 1lít Activ-02 + 1 lít nước + 2✅activ-02 chống thấm cho8 - 3✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM5 kg xi măng sẽ tạo ra hỗn hợp hồ dầu vừa đủ sệt để quét✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM Khuấy đều rồi đổ lên bề mặt sàn bê tông✅activ-02 dùng cọ quét đều 3 lớp sao cho đạt độ dày lớp bề mặt từ 0✅activ-02 chống6 – 1 mm✅activ-02 Định mức: 2✅activ-02 chống thấm cho5 – 3 m2/ lít / 3 lớp Activ-02✅activ-02 chống

✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM

✅activ-02 Đối với hồ nước✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM bể nước✅activ-02 tầng hầm: pha theo tỷ lệ 1lít Activ-02 + 1 lít nước + 2✅activ-02 chống8 - 3✅activ-02 chống thấm cho5 kg xi măng sẽ tạo ra hỗn hợp hồ dầu vừa đủ sệt để quét✅activ-02 chống thấm cho Khuấy đều rồi dùng cọ hay ru lô quét đều 3 lớp lên bề mặt bê tông sao cho đạt độ dày lớp bề mặt từ 0✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM5 – 1 mm✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM Sau khi đã cán hồ và tô tường thì quét tiếp 2 lớp hồ dầu Activ-02 (cũng pha theo tỷ lệ 1lít Activ- 02 + 1 lít nước + 2✅activ-028 - 3✅activ-02 chống5 kg xi măng) lên bề mặt✅activ-02Định mức: 0✅activ-02 chống thấm cho8 – 1✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM2 m2/ lít / 5 lớp Activ-02✅activ-02 chống

✅activ-02 chống

✅activ-02 chống thấm cho Vữa ốp✅activ-02 lát gạch: Định mức bình quân 1 m2 / lít tương ứng độ dày 2cm

✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM

✅activ-02 Pha theo tỷ lệ 1 lít Activ-02 + 2- 3 lít nước + Hỗn hợp xi măng : cát (tỷ lệ 1: 4✅activ-02 chống5) để có vữa dẻo thích hợp✅activ-02 chống thấm cho

✅activ-02 chống

✅activ-02 chống thấm cho  

✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM ✅activ-02 ✅activ-02 chống ✅activ-02 chống thấm cho ✅activ-02 chống thấm cho ✅activ-02 chống thấm cho ✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM ✅activ-02 ✅activ-02 ✅activ-02 ✅activ-02 chống ✅activ-02 chống thấm cho ✅activ-02 chống thấm cho ✅activ-02 chống thấm cho ✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM ✅activ-02 ✅activ-02 ✅activ-02 ✅activ-02 chống ✅activ-02 chống thấm cho ✅activ-02 chống thấm cho ✅activ-02 chống thấm cho ✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM ✅activ-02
✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM
✅activ-02 Màu
✅activ-02 chống
✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM
✅activ-02 Trắng sữa
✅activ-02 chống
✅activ-02 chống
✅activ-02 chống thấm cho Thành phần
✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM
✅activ-02 chống
✅activ-02 chống thấm cho Silicol dạng lỏng kết hợp phụ gia
✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM
✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM
✅activ-02 Điểm cháy
✅activ-02 chống
✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM
✅activ-02 Không bắt lửa
✅activ-02 chống
✅activ-02 chống
✅activ-02 chống thấm cho Trọng lượng riêng
✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM
✅activ-02 chống
✅activ-02 chống thấm cho 1✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM01 ± 0✅activ-0201 kg / lít
✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM
✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM
✅activ-02 PH
✅activ-02 chống
✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM
✅activ-02 6✅activ-02 chống5 – 8✅activ-02 chống thấm cho5
✅activ-02 chống
✅activ-02 chống
✅activ-02 chống thấm cho Chloride
✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM
0 (không gây hại đến kết cấu thép)
Độc tố
Không độc
Quy cách đóng gói
1 lít; 2 lít ; 4 lít✅activ-02 chống thấm cho 18 lít

 

1. Bảng giá phụ gia bê tông - chống thấm Bestmix2. Bảng giá Rockmax3. Bảng giá sản phẩm Sika phục vụ và hỗ trợ cho sản xuất bê tông4. Bảng giá sản phẩm Sika vữa rót góc xi măng và sữa chữa bê tông 5. Bảng giá sản phẩm Sika chất kết dính, trám khe và kết cấu cản nước6. Bảng giá sản phẩm Sika sơn sàn và phủ sàn7. Bảng giá KOVA - Chống thấm, chống nóng và chống rỉ8. Bảng giá keo bóng Kova9. Bảng giá Greenseal10. Bảng giá lưới thủy tinh chống thấm, vải thủy tinh, sợi thủy tinh, tấm sợi Cacbon11. Bảng giá Krystol - Phụ gia chống thấm12. Bảng giá Vinkems - hóa chất xây dựng13. Bảng giá phụ gia bê tông - chống thấm Activ14. Bảng giá phụ gia bê tông - chống thấm Activ

Bảng giá phụ gia bê tông - chống thấm Activ

Danh mục Giá bán
activ-02 chống thấm cho✅Activ-02: Chống thấm cho mái bằng, tường- bình 1 lít 120.000
ACTIV 02: CHỐNG THẤM✅Activ - 14: Chống thấm, chống rêu mốc- bình 1 lít 120.000
activ-02✅Activ-CT11A : Chống thấm xi măng, bê tông- thùng 18 kg 1.493.000
activ-02 chống✅Activ-Plast: Màng dẻo chống thấm 1 thành phần siêu đàn hồi- thùng 20 kg 2.024.000
activ-02 chống thấm cho✅Keo bóng Activ-TBĐB - thùng 4 lít 300.000
ACTIV 02: CHỐNG THẤM✅Chất trám bít khe hở - Activ - PU Flex Construction 0
Keo dán gạch - Activ-KDG bao 20kg 478.000
Activ - Lotus : Chống thấm kháng nước tuyệt đối - bình 4kg 414.000
Activ - Top Seal 107: Vữa chống thấm và bảo vệ 2 thành phần - bộ 5 Kg 186.000
Activ - Latex Lite: Phụ gia chống thấm cho vữa hồ - thùng 5 lít 188.000
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >>
SẢN PHẨM ĐÃ XEM

3.306 Lưới gia cố polyester 15cm x 50m
✅ 100.000đ / cuộn (chưa VAT)
mua
Văn phòng giao dịch bán hàng
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA LẠC
347/34-36, Lê Văn Thọ,
phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Email:

 

Giấy phép

Đăng ký kinh doanh số 4102016767 của sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. cấp phép ngày 16/07/2003.

Thông tin xuất hóa đơn VAT

Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hòa Lạc
311/36, đường số 6, phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.
MST: 0303055343

Hỗ trợ khách hàng

P: 0902-952-468

P: 0902-952-468
Chuyên cung cấp ACTIV 02: CHỐNG THẤM CHO MÁI BẰNG, TƯỜNG BÌNH 2 LÍT GIÁ KHUYẾN MÃI ✅giao hàng trên toàn quốc, ✅nhanh chóng theo yêu cầu. ✅ACTIV 02: CHỐNG THẤM CHO MÁI BẰNG, TƯỜNG BÌNH 2 LÍT GIÁ KHUYẾN MÃI chính hãng