Sikament® R4 – chất siêu hóa dẻo- Can 25 lít

Thông báo: còn hàng khẩu trang than hoạt tính VC65-Neovision, BB-630, GP xanh dương, nước rửa tay nhập khẩu Đức BALEA 300ML, Thuốc sát trùng VIRKON-S

phụ gia hóa dẻo còn hàng chính hãng

- Sikament® R4 là một chất siêu hóa dẻo và hiệu quả cao có tác dụng kéo dài thời gian ninh kết để sản xuất bê tông có độ chảy cao trong điều kiện khí hậu nóng✅sikament®và đồng thời là tác nhân giảm nước đáng kể để làm tăng cường độ cuối cùng cho bê tông✅sikament®
✅sikament® - Hiệu quả cao mà không cần tỷ lệ nước/ xi măng hoặc rủi ro bị phân tầng✅sikament® r4
✅sikament® r4 - Duy trì độ sụt của bê tông lâu dài✅sikament® r4 – chất
✅sikament® r4 – chất - Không gây phản tác dụng lên cường độ cuối cùng✅sika
✅sika - Cường độ ban đầu và cuối cùng tăng một cách đáng kể✅sika chống thấm
✅sika chống thấm - Cho phép giảm đán kể lượng xi măng so với bê tông thường✅sika chong tham
✅sika chong tham - Đặc biệt thích hợp với khí hậu nóng✅phụ gia hóa dẻo cho vữa
✅phụ gia hóa dẻo cho vữa - Không làm gia tăng sự cuốn khí✅phụ gia hóa dẻo
✅phụ gia hóa dẻo - Giảm hiện tượng sự co ngót✅phụ gia tăng độ cứng bê tông
✅phụ gia tăng độ cứng bê tông - Cải thiện bề mặt hoàn thiện✅phu gia hoa deo cho vua
✅phu gia hoa deo cho vua - Tăng khả năng chống thấm✅phu gia hoa deo
Mã sản phẩm: 1.597
Xuất xứ: Sika Việt Nam
Đơn vị: thùng
Giá bán: 596.000 đ
Điều kiện giao hàng: giao hàng ngày
Click để xem thêm 1.597

phụ gia hóa dẻo còn hàng chính hãng

✅sikament® Sikament® R4 – chất siêu hóa dẻo
✅sikament® r4 MÔ TẢ
✅sikament® r4 – chất Sikament® R4 là một chất siêu hóa dẻo và hiệu quả cao có tác dụng kéo dài thời gian ninh kết để sản xuất bê tông có độ chảy cao trong điều kiện khí hậu nóng✅sikament®và đồng thời là tác nhân giảm nước đáng kể để làm tăng cường độ cuối cùng cho bê tông✅sikament®Sikament® R4 phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C 494 loại D & G✅sikament® r4
✅sika Chất siêu hóa dẻo Sikament® R4 được dùng cho bê tông chảy của:✅sikament® r4 – chất
✅sika chống thấm - Tấm sàn✅sika
✅sika chong tham - Nền móng✅sika chống thấm
✅phụ gia hóa dẻo cho vữa - Cấu kiện mỏng có mật độ thép dầy✅sika chong tham
✅phụ gia hóa dẻo - Tường✅phụ gia hóa dẻo cho vữa
✅phụ gia tăng độ cứng bê tông - Cột✅phụ gia hóa dẻo
✅phu gia hoa deo cho vua - Dầm✅sikament® r4 đà
✅phu gia hoa deo
✅phu gia tang do cung be tong ĐẶC TÍNH
✅sika r4 Sikament® R4 đem lại các đặc tính sau:
✅sika r7 Như là một chất siêu hóa dẻo:
✅phụ gia hóa dẻo - Hiệu quả cao mà không cần tỷ lệ nước/ xi măng hoặc rủi ro bị phân tầng✅phụ gia tăng độ cứng bê tông
✅sikament® - Duy trì độ sụt của bê tông lâu dài✅phu gia hoa deo cho vua
✅sikament® r4 - Không gây phản tác dụng lên cường độ cuối cùng✅phu gia hoa deo
✅sikament® r4 – chất Như là một chất giảm nước:
✅sika - Cường độ ban đầu và cuối cùng tăng một cách đáng kể✅phu gia tang do cung be tong
✅sika chống thấm - Cho phép giảm đán kể lượng xi măng so với bê tông thường✅sika r4
✅sika chong tham - Đặc biệt thích hợp với khí hậu nóng✅sika r7
✅phụ gia hóa dẻo cho vữa - Không làm gia tăng sự cuốn khí✅phụ gia hóa dẻo
✅phụ gia hóa dẻo - Giảm hiện tượng sự co ngót✅sikament®
✅phụ gia tăng độ cứng bê tông - Cải thiện bề mặt hoàn thiện✅sikament® r4
✅phu gia hoa deo cho vua - Tăng khả năng chống thấm✅sikament® r4 – chất
✅phu gia hoa deo
✅phu gia tang do cung be tong THI CÔNG
✅sika r4 Liều lượng: 0✅sika 60 – 1✅sika chống thấm60 lit/100 kg xi măng✅sika chong tham
✅sika r7 Liều lượng điển hình: 0✅phụ gia hóa dẻo cho vữa80 – 1✅phụ gia hóa dẻo20 lit/100 kg xi măng✅phụ gia tăng độ cứng bê tông
✅phụ gia hóa dẻo Khả năng tương thích: Có thể kết hợp với tất cả loại phụ gia Sikament NN✅sikament® r4 – chất Sika Aer✅sika Sika Pump✅sika chống thấm Sikacrete PP1  nhưng phải cho vào mẻ trộn một cách riêng rẽ và không được trộn trước các phụ gia với nhau trước khi cho mẻ vào trộn✅phu gia hoa deo cho vua
✅sikament® Loại xi măng: Tất cả loại xi măng Portland kể cả xi măng bền Sulphat✅phu gia hoa deo
✅sikament® r4 Cấp phối điển hình :

✅sikament® r4 – chất ✅sika ✅sika chống thấm ✅sika chong tham ✅phụ gia hóa dẻo ✅phu gia hoa deo cho vua ✅phu gia tang do cung be tong ✅sika r4 ✅sika r7 ✅sikament® ✅sikament® r4 – chất ✅sika chống thấm ✅sika chong tham ✅phụ gia hóa dẻo cho vữa ✅phụ gia tăng độ cứng bê tông ✅phu gia hoa deo ✅sika r4 ✅sika r7 ✅phụ gia hóa dẻo ✅sikament® r4 ✅sika ✅sika chong tham ✅phụ gia hóa dẻo cho vữa ✅phụ gia hóa dẻo ✅phu gia hoa deo cho vua ✅phu gia tang do cung be tong ✅sika r7 ✅phụ gia hóa dẻo ✅sikament® ✅sika chống thấm ✅phụ gia tăng độ cứng bê tông ✅sika r4 ✅sika r7 ✅phụ gia hóa dẻo ✅sikament® r4 ✅sika ✅sika chong tham ✅phụ gia hóa dẻo cho vữa ✅phụ gia hóa dẻo ✅phu gia tang do cung be tong ✅sikament® ✅sika chống thấm ✅sika chong tham ✅phụ gia hóa dẻo cho vữa
✅phụ gia hóa dẻo cho vữa Cấp phối điển hình / khối✅phụ gia tăng độ cứng bê tông  Bê tông thừơng✅phu gia hoa deo Bê tông có phụ gia Sikament R4
✅phụ gia hóa dẻo Xi măng PCB 40 ✅sikament® r4  490 kg✅sika  400 kg
✅phụ gia hóa dẻo Tỉ lệ nước/ xi măng✅phu gia hoa deo cho vua  0✅phu gia tang do cung be tong44✅phu gia tang do cung be tong  0✅sika r445
✅sikament® Sikament R4✅sikament® r4 – chất Không có ✅sika chống thấm 1 lít/ 100 kg ximăng
✅phụ gia tăng độ cứng bê tông Tỉ lệ cát / đá✅phu gia hoa deo 38 – 43%✅sika r4  40 – 44%
✅sikament® r4 Độ sụt 0’
✅sikament® r4 – chất 30’
✅sika 60’
✅sika chong tham 18 – 20 cm
✅phụ gia hóa dẻo cho vữa 12 – 15 cm
✅phụ gia hóa dẻo 9 – 11 cm
✅phu gia hoa deo cho vua 18 – 20 cm
✅phu gia hoa deo 14 – 16 cm
✅phu gia tang do cung be tong 11 – 13 cm
✅sikament® Thời gian ninh kết ban đầu✅sikament® r4 – chất > 4 giờ✅sika chống thấm > 5 giờ
✅phụ gia tăng độ cứng bê tông Cường độ bê tông 3ngày
✅phu gia hoa deo cho vua 7 ngày
✅phu gia hoa deo 28 ngày
✅sika r4 > = 30 MPa
✅sika r7 > = 35 MPa
✅phụ gia hóa dẻo > = 40 MPa
✅sikament® r4 >= 30 MPa
✅sikament® r4 – chất > = 35 MPaa
✅sika > = 40 MPa
✅phụ gia hóa dẻo

✅phụ gia tăng độ cứng bê tông
✅phu gia hoa deo cho vua Định lượng: Có thể cho Sikament® R4 trực tiếp vào nước đã được định lượng trước khi cho vào hỗn hợp bê tông khô hoặc cho đồng thời vào nước đã được định lượng tại trạm trộn✅sika r7 Khi cho trực tiếp vào bê tông tươi vừa mới trộn✅sika chong tham hiệu quả về tính hóa dẻo sẽ rõ rệt hơn✅phụ gia hóa dẻo Khi cho vào tại công trình✅phụ gia hóa dẻo cho vữa cho Sikament® R4 vào ngay trước khi đổ bê tông và sau khi đã trộn thêm 3 phút✅sikament®
✅phu gia hoa deo
✅phu gia tang do cung be tong Quá liều lượng: Khi dùng quá liều 1 cách đáng kể sẽ dẫn tới tính thi công gia tăng và kéo dài thời gian ninh kết của bê tông✅sikament® r4 Tuy nhiên✅phụ gia hóa dẻo nếu bê tông được bảo dưỡng đúng cách thì cường độ cuối cùng và các đặc tính của bê tông không bị ảnh hưởng✅sikament® r4 – chất
✅sika r4
✅sika r7 CHÚ Ý: Do thời gian ninh kết bị kéo dài nên phải đảm bảo bê tông được bảo dưỡng đúng cách✅sika Không được đầm bê tông còn ít tuổi hoặc đụng chạm vào cốt thép khi bê tông đang ninh kết✅sika chống thấm
✅phụ gia hóa dẻo
✅sikament® AN TOÀN
✅sikament® r4 Tránh tiếp xúc với thực phẩm và đồ dùng gia đình✅sika chong tham Tránh tiếp xúc lâu với da✅phụ gia hóa dẻo cho vữa Trong trường hợp bị vấy bẩn rửa cẩn thận với nước sạch✅phụ gia hóa dẻo Nếu tiếp xúc với mắt và miệng✅phụ gia tăng độ cứng bê tông rửa bằng nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay lập tức✅phụ gia tăng độ cứng bê tông

✅sikament® r4 – chất
1. Bảng giá phụ gia bê tông - chống thấm Bestmix2. Bảng giá phụ gia bê tông - chống thấm Activ3. Bảng giá Rockmax4. Bảng giá KOVA - Chống thấm, chống nóng và chống rỉ5. Bảng giá keo bóng Kova6. Bảng giá Greenseal7. Bảng giá lưới thủy tinh chống thấm, vải thủy tinh, sợi thủy tinh, tấm sợi Cacbon8. Bảng giá Vinkems - hóa chất xây dựng9. Bảng giá phụ gia bê tông - chống thấm Activ10. Bảng giá sản phẩm Sika phục vụ và hỗ trợ cho sản xuất bê tông11. Bảng giá sản phẩm Sika vữa rót góc xi măng và sữa chữa bê tông 12. Bảng giá sản phẩm Sika chất kết dính, trám khe và kết cấu cản nước13. Bảng giá sản phẩm Sika sơn sàn và phủ sàn

Bảng giá sản phẩm Sika phục vụ và hỗ trợ cho sản xuất bê tông

Danh mục Giá bán
Plastocrete N-5L (Phụ gia tăng cường độ bê tông và chống thấm) 112.000
Rugasol C-200L (dạng lỏng trong suốt , chất ức chế bề mặt bê tông) 0
Separol-5L (Hợp chất tháo dỡ ván khuôn) 235.000
Separol-200L (Hợp chất tháo dỡ ván khuôn) 0
sikament® r4 – chất✅Sikament R7N-Phụ gia giúp tháo ván khuôn sớm - can 5 lít 89.000
Sikacrete PP1 – Phụ gia chống thấm cho bê tông bao 20 kg 276.000
sika chống thấm✅Sika Proof Membrane RD - Màng lỏng chống thấm đàn hồi cao - thùng 6kg 373.000
sika chong tham✅Sika Proof Membrane RD - Màng lỏng chống thấm đàn hồi cao - thùng 18kg 938.000
phụ gia hóa dẻo cho vữa✅Chất trám khe SIKAFLEX 221 tuýp 310ml 220.000
phụ gia hóa dẻo✅Sikaflex®-255 FC chất lắp kính không dùng chất quét lót 220.000
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >>
SẢN PHẨM ĐÃ XEM

1.385 Kìm bấm Crossman CRW10 94-150
✅ 200.000đ / cái (chưa VAT)
mua
Văn phòng giao dịch bán hàng
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA LẠC
347/34-36, Lê Văn Thọ,
phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Email:

 

Giấy phép

Đăng ký kinh doanh số 4102016767 của sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. cấp phép ngày 16/07/2003.

Thông tin xuất hóa đơn VAT

Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hòa Lạc
311/36, đường số 6, phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.
MST: 0303055343

Hỗ trợ khách hàng

P: 0902-952-468
Điểm bán phụ gia hóa dẻo còn hàng chính hãng tại gò vấp. ✅Giá bán buôn phụ gia hóa dẻo còn hàng chính hãng, ✅giá bán sĩ phụ gia hóa dẻo còn hàng chính hãng tại gò vấp, tphcm, ✅sài gòn