Sikaflex Pro 3 WF - Chất trám khe đàn hồi gốc

Sikaflex-3WF là một chất trám khe đàn hồi 1 thành phần, gốc polyuretan có khả năng kháng các tác động cơ học tốt và cho phép co giãn khoảng 25%.
Sikaflex-3WF phản ứng với độ ẩm không khí và ninh kết tạo thành chất trám khe đàn hồi.
Màu: Xám bê tông.
Đóng gói: 600ml gói( 1 thùng =20 gói).
Mã sản phẩm: 1.631
Xuất xứ: Sika Việt Nam
Đơn vị: cây
Giá bán: 208.000 đ
Điều kiện giao hàng: giao hàng ngay
Click để xem thêm 1.631

SIKA CHỐNG THẤM CÒN HÀNG HÀ NỘI

✅sikaflex Sikaflex PRO 3 WF
✅sikaflex pro
✅sikaflex pro 3 wf Chất trám khe đàn hồi gốc polyuretan với khả năng co giãn 25%
✅sika Mô tả:
✅sika chống thấm Sikaflex-3WF là một chất trám khe đàn hồi 1 thành phần✅sikaflex gốc polyuretan có khả năng kháng các tác động cơ học tốt và cho phép co giãn khoảng 25%
✅sika chong tham Sikaflex-3WF phản ứng với độ ẩm không khí và ninh kết tạo thành chất trám khe đàn hồi✅sikaflex
✅SIKA CHỐNG THẤM CÒN Các ứng dụng:
✅sikaflex Sikaflex-3WF là một chất liệu đa năng do đó rất thích hợp để sử dụng trong nhiều lĩnh  vực✅sikaflex pro Khe phải được thiết kế phù hợp với các điều kiện riêng của từng công trình:
✅sikaflex pro Khe sàn
✅sikaflex pro 3 wf Khe sàn ở những nơi tiếp xúc với hóa chất
✅sika Khe ở trong hệ thống thoát nước của nhà máy xử lý nước thải
✅sika chống thấm Khe trong xây dựng đường hầm
✅sika chong tham Ưu điểm:
✅SIKA CHỐNG THẤM CÒN khả năng co giãn 25%
✅sikaflex Đàn hồi
✅sikaflex pro Không tạo bọt khí
✅sikaflex pro 3 wf Kháng hóa chất và có độ bền cơ học tốt
✅sika Kết dính tuyệt hảo với hầu hết các vật liệu xây dựng
✅sika chống thấm Thử nghiệm:
✅sika chong tham Chứng nhận/kiểm nghiệm: phù hợp với tiêu chuẩn ISO 11600 F 25 HM
✅SIKA CHỐNG THẤM CÒN Thử nghiệm dựa trên yêu cầu của chứng chỉ chất thải ISEGA áp dụng cho việc sử dụng ở vùng liên quan đến thực phẩm
✅sikaflex Thông tin về sản phẩm
✅sikaflex pro Màu: Xám bê tông
✅sikaflex pro 3 wf Đóng gói: 600ml gói( 1 thùng =20 gói)
✅sika Thời hạn sử dụng: 15 tháng kể từ ngày sản xuất nếu được lưu trữ nơi mát (ở +10oC đến 25oC) và khô ráo✅sikaflex pro trong bao nguyên còn niêm kín✅sikaflex pro 3 wf Bảo vệ tránh tia bức xạ mặt trời trực tiếp✅sika
✅sika chống thấm Thông số lỹ thuật
✅sika chong tham Gốc hóa học: Polyuretan một thành phần✅sikaflex pro 3 wf bảo dưỡng trong điều kiện hơi ẩm
✅SIKA CHỐNG THẤM CÒN Khối lượng thể tích(DIN 53 479B) : khoảng 1✅sika chống thấm30 kg/lít
✅sikaflex Nguyên tắc trám khe/ chuẩn bị khe: Sikaflex PRO3 WF thích hợp dùng để trám khe giữa các cấu kiện trong xây dựng✅sika chong tham Nên đệm thêm một chất hỗ trợ chống lại áp lực nước ở phía sau chất chèn khe✅sika ví dụ như chất polystyren giãn nở✅SIKA CHỐNG THẤM CÒN Chức năng trám( bên trong và bên ngoài) có thể được gia tăng bằng cách sử dụng băng cản nước bê tông✅sikaflex
✅sikaflex pro Thiết kế khe:
✅sikaflex pro 3 wf Ở mức chênh lệch nhiệt độ +40oC chúng tôi đề nghị:

✅sika ✅sika chống thấm ✅sika chong tham ✅SIKA CHỐNG THẤM CÒN ✅sikaflex pro ✅sika ✅sika chong tham ✅sikaflex ✅sikaflex pro 3 wf ✅sika chống thấm ✅sika chong tham ✅SIKA CHỐNG THẤM CÒN ✅sikaflex pro ✅sika ✅sika chong tham ✅sikaflex ✅sikaflex pro 3 wf ✅sika chống thấm ✅sika chong tham ✅SIKA CHỐNG THẤM CÒN ✅sikaflex pro ✅sika ✅sika chong tham ✅sikaflex ✅sikaflex pro 3 wf ✅sika chống thấm ✅sika chong tham ✅SIKA CHỐNG THẤM CÒN
✅sikaflex Khoảng cách các khe(mm)✅sikaflex pro 3 wf 2✅sikaflex pro0✅sika chống thấm 4✅sikaflex pro 3 wf0✅SIKA CHỐNG THẤM CÒN 6✅sika 0✅sikaflex pro 8✅sika chống thấm0✅sika 10✅sika chong tham0
✅sikaflex Chiều rộng tối thiểu của khe(mm)✅sikaflex pro 3 wf 10✅sika chống thấm 10✅SIKA CHỐNG THẤM CÒN 10✅sikaflex pro 15✅sika 20
✅sikaflex Chiều sâu của khe(mm)✅sikaflex pro 3 wf 10✅sika chống thấm 12✅SIKA CHỐNG THẤM CÒN 15✅sikaflex pro 15✅sika 15
✅sikaflex

✅sikaflex pro Nếu sự khác biệt về nhiệt độ thấp hơn những gì chúng tôi đã đề cập ở trên xin vui lòng liên hệ với kĩ thuật để được hướng dẫn thêm về thiết kế khe
✅sikaflex pro 3 wf Kháng võng( DIN EN 27 390 –St- U20) tuyệt hảo
✅sika Tốc độ bảo dưỡng: Khoảng 2mm/24h ( ở +23oC/50%  độ ẩm tương đối)
✅sika chống thấm Thời gian khô mặt: Khoảng 90 phút ( ở ++23oC/50%  độ ẩm tương đối)
✅sika chong tham Nhiệt độ thi công: +5oC đến +40oC ( Khoảng nhiệt độ của sản phẩm và vật liệu được thi công phải được duy trì sau 8 giờ)
✅SIKA CHỐNG THẤM CÒN Nhiệt độ sử dụng: -40oC đến +70oC
✅sikaflex Khả năng phục hồi( DIN EN 27 389) Khoảng 80%
✅sikaflex pro Khả năng co giãn: 25%( liên quan đến chiều rộng ban đầu của khe)
✅sikaflex pro 3 wf Cường độ chịu xé (DIN 53 515) Khoảng 8N/mm2
✅sika Kháng lại áp lực nước: 3 bar ( không có các biện pháp bảo vệ hỗ trợ thêm)
✅sika chống thấm Khoảng 35 ( dựa theo DIN 53 505✅sika chống thấm sau khi đã được chuẩn bị theo tiêu chuẩn DIN 52 455 phần 2)
✅sika chong tham Kháng hóa chất: Sikaflex PRO 3WF được thử nghiệm bởi viện nghiên cứu Polyme dựa theo quy tắc xây dựng và thử nghiệm DIBt ( Viện nghiên cứu về lãnh vực xây dựng của Đức) dành cho bề mặt kết dính với hệ thống sikafloor cũng như để sử dụng trong nhà máy xử lý nước thải theo tiêu chuẩn DIN 52 452 phần 2

✅SIKA CHỐNG THẤM CÒN ✅sikaflex ✅sikaflex pro ✅sikaflex pro 3 wf ✅sika chống thấm ✅SIKA CHỐNG THẤM CÒN ✅sikaflex pro ✅sika ✅sika chống thấm ✅sika chong tham ✅sikaflex ✅sikaflex pro 3 wf ✅sika chống thấm ✅SIKA CHỐNG THẤM CÒN ✅sikaflex ✅sikaflex pro ✅sika ✅sika chong tham ✅sikaflex ✅sikaflex pro 3 wf ✅sika ✅sika chống thấm ✅SIKA CHỐNG THẤM CÒN ✅sikaflex pro ✅sika ✅sika chong tham ✅SIKA CHỐNG THẤM CÒN ✅sikaflex ✅sikaflex pro 3 wf ✅sika chống thấm ✅SIKA CHỐNG THẤM CÒN ✅sikaflex pro ✅sikaflex pro 3 wf ✅sika ✅sika chong tham
✅sika Nhóm thử nghiệm✅sika chong tham Tên✅sikaflex Thời gian thử nghiệm✅sikaflex pro 3 wf Phân loại
✅SIKA CHỐNG THẤM CÒN 1✅sikaflex pro Xăng 3- và -4 sao✅sika 24h/72h✅sika chong tham (+)/(+)
✅sikaflex pro 3 wf 3✅sika chống thấm Dầu EL✅sika chong tham dầu diesel cũng như các loại dầu bôi trơn không sử dụng✅SIKA CHỐNG THẤM CÒN 24h/72h✅sikaflex pro +/+
✅sika chong tham 4a*✅sikaflex Benzol và các hỗn hợp có chứa benzol✅sikaflex pro 3 wf 24h/72h✅sika chống thấm (+)/(+)
✅sikaflex pro 5✅sika Cồn✅SIKA CHỐNG THẤM CÒN ete glycol✅sika chong tham 24h/72h✅sikaflex (+)/-
✅sika chống thấm 6✅SIKA CHỐNG THẤM CÒN Hydrocarbon béo được halogen hóa 24h/72h  
7 Este béo và xeton 24h/72h +/-
8 Aldehyt béo 24h/72h +/+
9 Dung dịch axit hữu cơ loãng lên đến 10% 24h/72h +/+
10 Axit hữu cơ( axit carboxylic) ngoại trừ axit formic 24h/72h +/+
11 Dung dịchkiềm vô cơ 24h/72h +/+
12 Dung dịch vô cơ✅sikaflex các muối không oxi hóa 24h/72h +/+
13 Các amine 24h/72h -/-
14✅SIKA CHỐNG THẤM CÒN1 Dung dịch tensides hữu cơ loãng 24h/72h +/+
14✅sikaflex2 Dung dịch tensides hữu cơ loãng 24h/72h +/+

*Nhóm thử nghiệm 4a bao gồm nhóm 2- 4b
+ kháng (+) kháng hạn chế ( có thể bị phồng lên) – không kháng
Trong trường hợp tiếp xúc với hóa chất thì khả năng kháng của chất trám khe bị giới hạn✅sikaflex pro Những khe tiếp xúc trực tiếp với hóa chất là những khe nối dùng trong khai thác và có thể phải cải tạo lại sau một thời gian sử dụng✅sikaflex pro 3 wf
Thi công
Vật liệu chèn✅sikaflex pro đệm: Vì Sikaflex- PRO 3WF chỉ sử dụng những vật liệu chèn khe tương thích với chất trám khe ( ví dụ: mốp chèn khe polyuretan đàn hồi cao)✅sika Khi sử dụng vật liệu chèn khe chiều sâu của khe có thể bị giới hạn✅sikaflex pro 3 wf đường kính của vật liệu chèn khe phải lớn hơn chiều rộng của khe khoảng 20%✅sika chống thấm Chỉ sử dụng những dụng cụ không sắc nhọn để tránh làm hư chất chèn khe✅sika chong tham
Nên đệm thêm một chất hỗ trợ chống lại áp lực nước ở phía sau chất chèn khe- như chất polystyren giãn nở✅SIKA CHỐNG THẤM CÒN Chức năng trám ( bên trong và bên ngoài) có thể được gia tăng bằng cách sử dụng băng cản nước bên trong bê tông
Chuẩn bị khu vực kết dính: Những khu  vực kết dính phải đạt đủ cường độ✅sika độ đặc chắc✅sika chống thấm khô và không dính dầu nhớt và bụi✅sikaflex Có thể thi công lên bê tông ẩm nếu dùng kết hợp với sika primer 3N✅sikaflex pro Khi làm sạch khe phải đảm bảo các mảnh vụn bở và các chất nhiễm bẩn phải bị loại bỏ✅sikaflex pro 3 wf Thông thường bê tông nên được mài với máy mài góc✅sika Bề mặt hút nước cần phải làm sạch khô( bằng chổi)✅sika chong tham đối với bề mặt không hút nước thì phải rửa ướt( làm sạch bụi✅SIKA CHỐNG THẤM CÒN loại bỏ dầu nhớt)✅sikaflex bề mặt kim loại có góc hình…Các chất dung môi phải bốc hơi hết trước khi thi công lên chất trám khe✅sika chống thấm
Tuân thủ thời gian chờ rồi mới tiến hành trám khe
Thông tin về sức khỏe và an toàn
Sinh thái: không đổ chất trám khe chưa đông cứng xuống cống rãnh✅sikaflex pro đất hoặc nước✅sika chong tham
Đổ bỏ chất thải: bapo bì rỗng hoàn toàn và các gói sản phẩm khồn thuộc đồ phế thải đặc biệt và có thể bỏ chung với rác dân dụng✅SIKA CHỐNG THẤM CÒN Vật liệu bị quá hạn sử dụng trong gói nguyên cũng như các gói dùng dở dang phải được xử lý như rác thải đặc biệt
Vân chuyển: không nguy hiểm
Biện pháp cẩn trọng: Để tránh hiện tượng dị ứng dù hiếm khi xảy ra✅sikaflex pro 3 wf chúng tôi đề nghị sử dụng găng cao su✅sikaflex Thay quần áo bị vấy bẩn và rửa tay trước khi nghỉ giải lao và khi kết thúc công việc
Miễn trừ:
Các thông tin và đặc biệt✅sika những hướng dẫn liên quan đến việc trực tiếp thi công và sử dụng cuối cùng của các sản phẩm Sika✅sika chống thấm được cung cấp với thiện chí của chúng tôi dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika về sản phẩm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách✅sika chong tham sử dụng và thi công trong điều kiện bình thường theo hướng dẫn của Sika✅sikaflex pro Trong ứng dụng thực tế✅SIKA CHỐNG THẤM CÒN chúng tôi không bảo đảm sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư✅sikaflex cốt liệu và điều kiện thực tế của công trường✅sikaflex pro cũng như không có một ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi ngụ ý từ các thông tin này hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản✅sikaflex pro 3 wf hay từ bất cứ sự tư vấn nào✅sikaflex pro 3 wf Người sử dụng sản phẩm phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công họ mong muốn không✅sika Sika có quyền thay đổi đặc tính của sản phẩm mình✅sika chống thấm Quyền sở hữu của bên thứ ba phải được chú ý✅sika chong tham Mọi đơn đặt hàng chỉ được chấp nhận dựa trên Bảng Điều Kiện Bán Hàng hiện hành của chúng tôi✅SIKA CHỐNG THẤM CÒN Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm✅sikaflex Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này theo yêu cầu

1. Bảng giá phụ gia bê tông - chống thấm Bestmix2. Bảng giá phụ gia bê tông - chống thấm Activ3. Bảng giá Rockmax4. Bảng giá KOVA - Chống thấm, chống nóng và chống rỉ5. Bảng giá keo bóng Kova6. Bảng giá Greenseal7. Bảng giá lưới thủy tinh chống thấm, vải thủy tinh, sợi thủy tinh, tấm sợi Cacbon8. Bảng giá Krystol - Phụ gia chống thấm9. Bảng giá Vinkems - hóa chất xây dựng10. Bảng giá phụ gia bê tông - chống thấm Activ11. Bảng giá sản phẩm Sika phục vụ và hỗ trợ cho sản xuất bê tông12. Bảng giá sản phẩm Sika vữa rót góc xi măng và sữa chữa bê tông 13. Bảng giá sản phẩm Sika chất kết dính, trám khe và kết cấu cản nước14. Bảng giá sản phẩm Sika sơn sàn và phủ sàn

Bảng giá sản phẩm Sika chất kết dính, trám khe và kết cấu cản nước

Danh mục Giá bán
Sika Anchorfix 3001 ( hoá chất cấy thép) 547.000
sikaflex pro✅Sikaflex Pro 3 WF - Chất trám khe đàn hồi gốc 208.000
sikaflex pro 3 wf✅SikaTop Seal 107 - Vữa chống thấm và bảo vệ đàn hồi - bộ 25kg 839.000
sika ✅Sika Lite - chất chống thấm dạng lỏng để trám các mao dẫn và các lộ hổng trong bê tông - can 5 lít 193.000
sika chống thấm✅Sika waterbar V32 – Băng cản nước PVC - 15m/cuộn 3.879.000
sika chong tham✅Sika Proof Membrane - Màng lỏng chống thấm đàn hồi cao cấp - thùng 6kg 373.000
Sikadur 752 - 1kg 341.660
Sika Anchorfix 2 357.926
SikaTop Seal 109 - Vữa chống thấm và bảo vệ đàn hồi - bộ 15kg 845.000
sikaflex pro 3 wf✅Keo trám khe silicon trung tính Sikasil 119 MP 60.000
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >>
SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Văn phòng giao dịch bán hàng
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA LẠC
347/34-36, Lê Văn Thọ,
phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Email:

 

Giấy phép

Đăng ký kinh doanh số 4102016767 của sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. cấp phép ngày 16/07/2003.

Thông tin xuất hóa đơn VAT

Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hòa Lạc
311/36, đường số 6, phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.
MST: 0303055343

Hỗ trợ khách hàng

P: 0902-952-468
✅mua SIKA CHỐNG THẤM CÒN HÀNG HÀ NỘI ở đâu✅ ✅Hòa lạc robinson chuyên bán buôn ✅bán lẻ các loại SIKA CHỐNG THẤM CÒN HÀNG HÀ NỘI✅Các tìm kiếm liên quan đến Sikaflex Pro 3 WF giá sikaflex pro 3wf sikaflex construction ap sika chèn khe co giãn chất trám khi gốc sika cách gia công chất trám khi sika sika lec pro 3 SIKA CHỐNG THẤM CÒN HÀNG HÀ NỘI SIKA CHỐNG THẤM CÒN HÀNG HÀ NỘI sieu dàn hồi