Sơn phủ Epoxy Hải Âu màu xám sáng (EP-3752) thùng 1 lít

Sơn Epoxy (EP 752) được sản xuất trên cơ sở nhựa Epoxy, bột mầu, dung môi hữu cơ, các phụ gia và chất đóng rắn.
Màng sơn có độ bám dính cao trên bề mặt lớp sơn Epoxy chống gỉ, cứng, bóng, chịu mài mòn và bền trong môi trường xâm thực mạnh (nước biển, hóa chất)
Được dùng để sơn phủ trang trí cho tàu thuyền và các kết cấu sắt thép.
Mã sản phẩm: 1.755
Đơn vị: lít
Giá bán: gọi trực tiếpĐiều kiện giao hàng: liên hệ đặt hàng.
Click để xem thêm 1.755

10 ly sơn epoxy

✅sơn SƠN EPOXY PHỦ – XÁM SÁNG (EP 752)

✅sơn phủ

✅sơn phủ epoxy hải Sơn Epoxy (EP 752) được sản xuất trên cơ sở nhựa Epoxy✅sơn bột mầu✅sơn phủ dung môi hữu cơ✅sơn phủ epoxy hải các phụ gia và chất đóng rắn✅sơn

✅sơn epoxy hải âu

✅sơn epoxy Màng sơn có độ bám dính cao trên bề mặt lớp sơn Epoxy chống gỉ✅sơn epoxy hải âu cứng✅sơn epoxy bóng✅sơn hải âu chịu mài mòn và bền trong môi trường xâm thực mạnh (nước biển✅son epoxy hai au hóa chất)

✅sơn hải âu

✅son epoxy hai au Được dùng để sơn phủ trang trí cho tàu thuyền và các kết cấu sắt thép✅sơn phủ

✅son epoxy

✅son hai au  

✅sơn hải âu

✅son hai au CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần  

✅he son epoxy ✅he son hai thanh phan ✅keo epoxy ✅sơn 2 thành phần ✅son epoxy ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅hệ sơn epoxy ✅keo epoxy ✅son 2 thanh phan ✅sơn ✅sơn epoxy ✅sơn hải âu ✅son epoxy hai au ✅son hai au ✅he son hai thanh phan ✅sơn hai thành phần ✅10 ly sơn epoxy ✅sơn ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅sơn hải âu ✅he son epoxy ✅sơn epoxy ✅sơn hai thành phần ✅son 2 thanh phan ✅sơn ✅sơn epoxy ✅son hai au ✅hệ sơn hai thành phần ✅he son epoxy ✅he son hai thanh phan ✅sơn hai thành phần ✅10 ly sơn epoxy ✅sơn epoxy hải âu ✅son epoxy ✅son hai au ✅sơn hải âu ✅he son epoxy ✅sơn epoxy ✅son hai thanh phan ✅sơn phủ epoxy hải ✅sơn epoxy hải âu ✅sơn epoxy ✅son hai au ✅hệ sơn hai thành phần ✅sơn 2 thành phần ✅son epoxy ✅son hai thanh phan ✅10 ly sơn epoxy ✅sơn epoxy hải âu ✅son epoxy ✅hệ sơn epoxy ✅keo epoxy ✅sơn 2 thành phần ✅sơn epoxy ✅son hai thanh phan ✅son epoxy hai au ✅hệ sơn hai thành phần ✅sơn 2 thành phần ✅son epoxy ✅son hai thanh phan ✅10 ly sơn epoxy ✅sơn epoxy hải âu ✅son epoxy ✅son hai au ✅sơn hải âu ✅he son epoxy ✅sơn epoxy ✅sơn hai thành phần ✅son 2 thanh phan ✅sơn ✅son epoxy hai au ✅son hai au ✅sơn 2 thành phần ✅sơn epoxy ✅sơn hai thành phần ✅10 ly sơn epoxy ✅sơn epoxy hải âu ✅sơn epoxy ✅sơn hải âu ✅sơn hải âu ✅keo epoxy ✅son 2 thanh phan ✅sơn phủ epoxy hải ✅sơn epoxy hải âu ✅sơn epoxy ✅son hai au ✅hệ sơn hai thành phần ✅sơn 2 thành phần ✅sơn epoxy ✅sơn hai thành phần ✅10 ly sơn epoxy ✅sơn epoxy hải âu ✅son epoxy ✅son hai au ✅sơn hải âu ✅he son epoxy ✅sơn epoxy ✅son hai thanh phan ✅10 ly sơn epoxy ✅sơn ✅sơn epoxy ✅son hai au ✅hệ sơn hai thành phần ✅he son epoxy ✅he son hai thanh phan ✅sơn hai thành phần ✅10 ly sơn epoxy ✅son epoxy ✅son hai au ✅sơn hải âu
✅sơn epoxy

✅sơn hai thành phần TT

✅son 2 thanh phan
✅son hai thanh phan

✅10 ly sơn epoxy TÊN CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

✅sơn
✅sơn phủ epoxy hải

✅sơn epoxy hải âu ĐVT

✅sơn epoxy
✅son epoxy hai au

✅son epoxy MỨC CHỈ TIÊU

✅son hai au
✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy 1

✅he son hai thanh phan
✅sơn 2 thành phần

✅sơn epoxy Mầu sắc

✅sơn hai thành phần
✅son epoxy

✅son hai thanh phan  

✅10 ly sơn epoxy
✅sơn phủ

✅sơn phủ epoxy hải Xám sáng

✅sơn epoxy hải âu
✅son epoxy

✅son hai au 2

✅sơn hải âu
✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần Độ nhớt (ở 25oC ) – không nhỏ hơn

✅he son epoxy
✅keo epoxy

✅sơn 2 thành phần KU

✅sơn epoxy
✅son 2 thanh phan

✅son epoxy 65

✅son hai thanh phan
✅sơn phủ epoxy hải

✅sơn epoxy hải âu 3

✅sơn epoxy
✅son epoxy hai au

✅son epoxy Tỉ lệ pha trộn ( theo thể tích )

✅son hai au
✅son hai au

✅hệ sơn epoxy  

✅hệ sơn hai thành phần
✅he son hai thanh phan

✅keo epoxy Sơn/đóng rắn=4/1

✅sơn 2 thành phần
✅son epoxy

✅son hai thanh phan 4

✅10 ly sơn epoxy
✅sơn phủ

✅sơn phủ epoxy hải Tỷ trọng (hỗn hợp - ở 25oC)

✅sơn epoxy hải âu
✅sơn hải âu

✅son epoxy hai au Kg/lít

✅son epoxy
✅sơn hải âu

✅son hai au 1✅son epoxy35 (± 0✅son hai au02)

✅hệ sơn epoxy
✅keo epoxy

✅sơn 2 thành phần 5

✅sơn epoxy
✅son 2 thanh phan

✅son epoxy Độ bám dính (ISO 2409)

✅son hai thanh phan
✅sơn

✅sơn phủ Điểm

✅sơn phủ epoxy hải
✅sơn epoxy

✅sơn hải âu   1

✅son epoxy hai au
✅son hai au

✅hệ sơn epoxy 6

✅hệ sơn hai thành phần
✅he son hai thanh phan

✅keo epoxy Hàm rắn (% theo thể tích)

✅sơn 2 thành phần
✅sơn hai thành phần

✅son 2 thanh phan %

✅son epoxy
✅10 ly sơn epoxy

✅sơn 52

✅sơn phủ
✅sơn hải âu

✅son epoxy hai au 7

✅son epoxy
✅sơn hải âu

✅son hai au Chiều dày màng khô  đề nghị

✅hệ sơn epoxy
✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan mm

✅keo epoxy
✅sơn epoxy

✅sơn hai thành phần 50 - 150

✅son 2 thanh phan
✅sơn

✅sơn phủ 8

✅sơn phủ epoxy hải
✅sơn epoxy

✅sơn hải âu Định mức tiêu hao lý thuyết

✅son epoxy hai au
✅son hai au

✅sơn hải âu m2/lít

✅son hai au
✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy 9✅sơn hải âu5 (50mm)

✅he son hai thanh phan
✅sơn hai thành phần

✅son 2 thanh phan 9

✅son epoxy
✅10 ly sơn epoxy

✅sơn Thời gian khô (với chiều dày màng khô 50mm)                                 

✅sơn phủ

✅sơn phủ epoxy hải                                               + Khô bề mặt

✅sơn epoxy hải âu

✅sơn epoxy                                               + Khô hoàn toàn                           

✅sơn hải âu
✅son epoxy

✅son hai au  

✅sơn hải âu

✅son hai au Giờ

✅hệ sơn epoxy
✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan 25oC

✅keo epoxy
✅sơn epoxy

✅sơn hai thành phần 35oC

✅son 2 thanh phan
✅sơn

✅sơn phủ 6

✅sơn phủ epoxy hải
✅sơn epoxy

✅sơn hải âu 4

✅son epoxy hai au
✅son hai au

✅hệ sơn epoxy 24

✅hệ sơn hai thành phần
✅he son hai thanh phan

✅keo epoxy 18

✅sơn 2 thành phần
✅son epoxy

✅son hai thanh phan 10

✅10 ly sơn epoxy
✅sơn phủ

✅sơn phủ epoxy hải Thời gian sơn lớp tiếp theo (với chiều dày màng khô 50 mm)                                         + Tối thiểu

✅sơn epoxy hải âu

✅sơn epoxy                                                   + Tối đa

✅sơn hải âu
✅son epoxy

✅son hai au Giờ

✅sơn hải âu
✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần  

✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan 12

✅keo epoxy
✅son 2 thanh phan

✅son epoxy Ngày

✅son hai thanh phan
✅sơn

✅sơn phủ 30

✅sơn phủ epoxy hải
✅son epoxy hai au

✅son epoxy 11

✅son hai au
✅son hai au

✅hệ sơn epoxy Dung môi pha loãng

✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy  Tỷ lệ pha thêm

✅he son hai thanh phan
✅sơn 2 thành phần

✅sơn epoxy %

✅sơn hai thành phần
✅son epoxy

✅son hai thanh phan ES 03

✅10 ly sơn epoxy

✅sơn ( 0 – 5%)

✅sơn phủ
✅sơn hải âu

✅son epoxy hai au 12

✅son epoxy
✅sơn hải âu

✅son hai au Khả năng tương hợp với lóp sơn trước

✅hệ sơn epoxy
✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan Hệ Epoxy

✅keo epoxy
✅son 2 thanh phan

✅son epoxy 13

✅son hai thanh phan
✅sơn

✅sơn phủ Khả năng tương hợp với lớp sơn khác lên nó

✅sơn phủ epoxy hải
✅sơn epoxy

✅sơn hải âu Hệ epoxy✅son hai au vinyl✅hệ sơn epoxy cao su clo hoá ✅hệ sơn hai thành phần PU

✅son epoxy hai au
✅son hai au

✅hệ sơn epoxy 14

✅hệ sơn hai thành phần
✅he son hai thanh phan

✅keo epoxy Thời gian sống

✅sơn 2 thành phần
✅sơn hai thành phần

✅son 2 thanh phan 6 - 8 giờ

✅son epoxy
✅sơn phủ

✅sơn phủ epoxy hải 15

✅sơn epoxy hải âu
✅sơn hải âu

✅son epoxy hai au Phương pháp sơn

✅son epoxy
✅sơn hải âu

✅son hai au Súng phun✅he son epoxy chổi hoặc cọ lăn

✅hệ sơn epoxy
✅keo epoxy

✅sơn 2 thành phần 16

✅sơn epoxy
✅son 2 thanh phan

✅son epoxy Bao bì

✅son hai thanh phan
✅sơn

✅sơn phủ Hệ sơn hai thành phần

✅sơn phủ epoxy hải

✅sơn epoxy hải âu Sơn 16 lít - Đóng rắn 4 lít

✅sơn epoxy

✅sơn hải âu Sơn 4 lít - Đóng rắn 1 lít✅sơn phủ epoxy hải

✅son epoxy hai au
✅son hai au

✅hệ sơn epoxy
✅hệ sơn hai thành phần  

✅he son epoxy

Bảng màu sơn Hải Âu

1. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu2. Sơn Epoxy Bestmix3. Bảng giá sơn nước Nippon4. Bảng giá sơn INTEK5. Bảng giá sơn nước - sơn trang trí Kova 6. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu7. Bảng giá sơn Jotun8. Bảng giá sơn Kansai9. Bảng giá Sơn Mô Tô Kiều10. Bảng giá Sơn vạch giao thông Rainbow11. Bảng giá Sơn tàu biển Rainbow12. Bảng giá sơn chịu nhiệt Rainbow13. Bảng giá nhóm sơn nước cao cấp Rainbow14. Bảng giá nhóm sơn Epoxy Rainbow 15. Bảng giá nhóm sơn Alkyd cao cấp Rainbow16. Bảng giá nhóm sơn PU - PU chống thấm cao cấp Rainbow17. Sơn chống ăn mòn rainbow18. Sơn nước gốc dầu RAINBOW - Cement mortar paint19. Bảng giá Sơn nung Rainbow20. Bảng giá SƠN KLC21. Bảng giá sơn gỗ OSEVEN22. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu23. Bảng giá sơn Alkyd Hải Âu24. Bảng giá sơn PU Hải Âu25. Bảng giá sơn Cao Su clo hóa Hải Âu26. Bảng giá Sơn chịu nhiệt Hải Âu27. Bảng giá sơn biến tính Hải Âu28. Bảng giá sơn Acrylic Hải Âu29. Bảng giá sơn Bê tông Hải Âu

Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu

Danh mục Giá bán
son epoxy hai au✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Xám sáng EP-752 thùng 5 lít 134.000
son epoxy✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Nhũ bạc EP - 950 thùng 1 lít 133.000
son hai au✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Xanh ngọc EP- 256 thùng 1 lít 138.000
sơn hải âu✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Vàng cam EP- 653 thùng 1 lít 146.000
son hai au✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Hồng đơn EP - 555 thùng 5 lít 143.000
hệ sơn epoxy✅Dung môi sơn Epoxy Hải Âu ES - 03 thùng 5 lít 59.000
hệ sơn hai thành phần✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu xám EP-761 thùng 5 lít 134.000
he son epoxy✅Sơn phủ xám Epoxy Hải Âu EP - 763 thùng 5 lít 134.000
Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu xám EP-761 thùng 20 lít 131.000
Sơn Epoxy Hải Âu chống gỉ giàu kẽm EP-701 thùng 1 lít 253.000
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >>
SẢN PHẨM ĐÃ XEM

407 Cầu vai loại tốt
✅ 25.000đ / cặp (chưa VAT)
mua
943 Biển báo tròn 103a - cấm ô tô
✅ 675.000đ / cái (chưa VAT)
mua
Văn phòng giao dịch bán hàng
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA LẠC
347/34-36, Lê Văn Thọ,
phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Email:

 

Giấy phép

Đăng ký kinh doanh số 4102016767 của sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. cấp phép ngày 16/07/2003.

Thông tin xuất hóa đơn VAT

Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hòa Lạc
311/36, đường số 6, phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.
MST: 0303055343

Hỗ trợ khách hàng

P: 0902-952-468

P: 0902-952-468
✅nơi nào bán 10 ly sơn epoxy✅ Hòa Lạc, robinson thoải mái mua sắm, ✅chất lượng đảm bảo, ✅giao hàng tận nơi