Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Trắng EP- 790 thùng 1 lít

he son epoxy màu xám

Sơn Epoxy ( EP 790) được sản xuất trên cơ sở nhựa Epoxy✅sơn bột mầu✅sơn phủ dung môi hữu cơ✅sơn phủ epoxy hải các phụ gia và chất đóng rắn✅sơn
✅sơn Màng sơn có độ bám dính cao trên bề mặt lớp sơn Epoxy chống gỉ✅sơn epoxy hải âu cứng✅sơn epoxy bóng✅sơn hải âu chịu mài mòn và bền trong môi trường xâm thực mạnh (nước biển✅son epoxy hai au hóa chất)
✅sơn phủ Được dùng để sơn phủ trang trí cho tàu thuyền và các kết cấu sắt thép
✅sơn phủ epoxy hải
Mã sản phẩm: 1.768
Đơn vị: lít
Giá bán: 145.000 đ
Điều kiện giao hàng: liên hệ đặt hàng.
Click để xem thêm 1.768

he son epoxy màu xám

✅sơn SƠN EPOXY PHỦ - TRẮNG (EP 790)

✅sơn phủ
    ✅sơn phủ epoxy hải
  • ✅sơn epoxy hải âu Sơn Epoxy ( EP 790) được sản xuất trên cơ sở nhựa Epoxy✅sơn bột mầu✅sơn phủ dung môi hữu cơ✅sơn phủ epoxy hải các phụ gia và chất đóng rắn✅sơn
  • ✅sơn epoxy
  • ✅sơn hải âu Màng sơn có độ bám dính cao trên bề mặt lớp sơn Epoxy chống gỉ✅sơn epoxy hải âu cứng✅sơn epoxy bóng✅sơn hải âu chịu mài mòn và bền trong môi trường xâm thực mạnh (nước biển✅son epoxy hai au hóa chất)
  • ✅son epoxy hai au
  • ✅son epoxy Được dùng để sơn phủ trang trí cho tàu thuyền và các kết cấu sắt thép✅sơn phủ
  • ✅son hai au
✅sơn hải âu

✅son hai au  

✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan  

✅keo epoxy ✅sơn 2 thành phần ✅sơn epoxy ✅sơn hai thành phần ✅he son epoxy màu ✅sơn epoxy hải âu ✅son epoxy ✅hệ sơn epoxy ✅hệ sơn hai thành phần ✅he son epoxy ✅sơn epoxy ✅son hai thanh phan ✅sơn phủ epoxy hải ✅son epoxy hai au ✅son epoxy ✅son hai au ✅hệ sơn hai thành phần ✅sơn 2 thành phần ✅son epoxy ✅sơn phủ ✅sơn phủ epoxy hải ✅sơn epoxy hải âu ✅son epoxy ✅hệ sơn epoxy ✅keo epoxy ✅son 2 thanh phan ✅son epoxy ✅son hai thanh phan ✅sơn phủ epoxy hải ✅son epoxy hai au ✅son hai au ✅he son hai thanh phan ✅keo epoxy ✅sơn 2 thành phần ✅son epoxy ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅hệ sơn epoxy ✅keo epoxy ✅son 2 thanh phan ✅sơn ✅sơn epoxy ✅sơn hải âu ✅son epoxy hai au ✅son hai au ✅he son hai thanh phan ✅sơn hai thành phần ✅he son epoxy màu ✅sơn ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅sơn hải âu ✅he son epoxy ✅sơn epoxy ✅sơn hai thành phần ✅son 2 thanh phan ✅sơn ✅son hai au ✅he son hai thanh phan ✅sơn hai thành phần ✅he son epoxy màu ✅sơn ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅hệ sơn epoxy ✅keo epoxy ✅son 2 thanh phan ✅son epoxy ✅son hai thanh phan ✅sơn phủ epoxy hải ✅son hai au ✅he son hai thanh phan ✅son epoxy ✅son hai thanh phan ✅he son epoxy màu ✅sơn epoxy hải âu ✅son epoxy ✅son hai au ✅sơn hải âu ✅he son epoxy ✅son 2 thanh phan ✅sơn ✅son epoxy hai au ✅son epoxy ✅son hai au ✅hệ sơn hai thành phần ✅sơn 2 thành phần ✅son epoxy ✅son hai thanh phan ✅he son epoxy màu ✅sơn epoxy hải âu ✅son epoxy ✅hệ sơn epoxy ✅hệ sơn hai thành phần ✅he son epoxy ✅sơn epoxy ✅son hai thanh phan ✅sơn phủ epoxy hải ✅sơn epoxy hải âu ✅sơn epoxy ✅son hai au ✅hệ sơn hai thành phần ✅sơn 2 thành phần ✅sơn epoxy ✅sơn hai thành phần ✅he son epoxy màu ✅sơn epoxy hải âu ✅hệ sơn epoxy ✅hệ sơn hai thành phần ✅he son epoxy
✅son 2 thanh phan

✅son epoxy TT

✅son hai thanh phan
✅sơn

✅sơn phủ TÊN CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

✅sơn phủ epoxy hải
✅sơn epoxy

✅sơn hải âu ĐVT

✅son epoxy hai au
✅son hai au

✅sơn hải âu MỨC CHỈ TIÊU

✅son hai au
✅he son hai thanh phan

✅keo epoxy 1

✅sơn 2 thành phần
✅sơn hai thành phần

✅son 2 thanh phan Mầu sắc

✅son epoxy
✅he son epoxy màu

✅sơn  

✅sơn phủ
✅sơn epoxy hải âu

✅sơn epoxy Trắng

✅sơn hải âu
✅sơn hải âu

✅son hai au 2

✅hệ sơn epoxy
✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan Độ nhớt (ở 25oC ) – không nhỏ hơn

✅keo epoxy
✅sơn epoxy

✅sơn hai thành phần KU

✅son 2 thanh phan
✅son hai thanh phan

✅he son epoxy màu 55

✅sơn
✅sơn epoxy

✅sơn hải âu 3

✅son epoxy hai au
✅son hai au

✅sơn hải âu Tỉ lệ pha trộn ( theo thể tích )

✅son hai au
✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy  

✅he son hai thanh phan
✅sơn 2 thành phần

✅sơn epoxy Sơn/đóng rắn=4/1

✅sơn hai thành phần
✅he son epoxy màu

✅sơn 4

✅sơn phủ
✅sơn epoxy hải âu

✅sơn epoxy Tỷ trọng (hỗn hợp - ở 25oC)

✅sơn hải âu
✅son epoxy

✅son hai au Kg/lít

✅sơn hải âu
✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần 1✅son epoxy29 (± 0✅son hai au02)

✅he son epoxy
✅sơn epoxy

✅sơn hai thành phần 5

✅son 2 thanh phan
✅son hai thanh phan

✅he son epoxy màu Độ bám dính (ISO 2409)

✅sơn
✅sơn phủ epoxy hải

✅sơn epoxy hải âu Điểm

✅sơn epoxy
✅son epoxy hai au

✅son epoxy   1

✅son hai au
✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy 6

✅he son hai thanh phan
✅sơn 2 thành phần

✅sơn epoxy Hàm rắn (% theo thể tích)

✅sơn hai thành phần
✅son epoxy

✅son hai thanh phan %

✅he son epoxy màu
✅sơn phủ

✅sơn phủ epoxy hải 51

✅sơn epoxy hải âu
✅son epoxy

✅son hai au 7

✅sơn hải âu
✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần Chiều dày màng khô  đề nghị

✅he son epoxy
✅keo epoxy

✅sơn 2 thành phần mm

✅sơn epoxy
✅son 2 thanh phan

✅son epoxy 50 - 150

✅son hai thanh phan
✅sơn phủ epoxy hải

✅sơn epoxy hải âu 8

✅sơn epoxy
✅son epoxy hai au

✅son epoxy Định mức tiêu hao lý thuyết

✅son hai au
✅son hai au

✅hệ sơn epoxy m2/lít

✅hệ sơn hai thành phần
✅he son hai thanh phan

✅keo epoxy 9✅sơn hải âu6 (50mm)

✅sơn 2 thành phần
✅son epoxy

✅son hai thanh phan 9

✅he son epoxy màu
✅sơn phủ

✅sơn phủ epoxy hải Thời gian khô (với chiều  dày màng khô 50mm)                                  

✅sơn epoxy hải âu

✅sơn epoxy                                               + Khô bề mặt

✅sơn hải âu

✅son epoxy hai au                                               + Khô hoàn toàn

✅son epoxy
✅sơn hải âu

✅son hai au  

✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần Giờ

✅he son epoxy
✅keo epoxy

✅sơn 2 thành phần 25oC

✅sơn epoxy
✅son 2 thanh phan

✅son epoxy 35oC

✅son hai thanh phan
✅sơn phủ epoxy hải

✅sơn epoxy hải âu 6

✅sơn epoxy
✅son epoxy hai au

✅son epoxy 4

✅son hai au
✅hệ sơn hai thành phần

✅he son epoxy 24

✅he son hai thanh phan
✅sơn 2 thành phần

✅sơn epoxy 18

✅sơn hai thành phần
✅he son epoxy màu

✅sơn 10

✅sơn phủ
✅sơn epoxy hải âu

✅sơn epoxy Thời gian sơn lớp tiếp theo (với chiều dày màng khô 50 mm)✅sơn phủ epoxy hải                                           +Tối thiểu

✅sơn hải âu

✅son epoxy hai au                                                      + Tối đa

✅son epoxy
✅sơn hải âu

✅son hai au  

✅hệ sơn epoxy

✅hệ sơn hai thành phần Giờ

✅he son epoxy
✅keo epoxy

✅sơn 2 thành phần  

✅sơn epoxy

✅sơn hai thành phần 12

✅son 2 thanh phan
✅sơn

✅sơn phủ Ngày

✅sơn phủ epoxy hải
✅sơn epoxy

✅sơn hải âu 30

✅son epoxy hai au
✅son hai au

✅hệ sơn epoxy 11

✅hệ sơn hai thành phần
✅he son hai thanh phan

✅keo epoxy Dung môi pha loãng

✅sơn 2 thành phần

✅sơn epoxy  Tỷ lệ pha thêm

✅sơn hai thành phần
✅son epoxy

✅son hai thanh phan %

✅he son epoxy màu
✅sơn phủ

✅sơn phủ epoxy hải ES 03

✅sơn epoxy hải âu

✅sơn epoxy ( 0 – 5%)

✅sơn hải âu
✅sơn hải âu

✅son hai au 12

✅hệ sơn epoxy
✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan Khả năng tương hợp với lóp sơn trước

✅keo epoxy
✅sơn epoxy

✅sơn hai thành phần Hệ Epoxy

✅son 2 thanh phan
✅sơn

✅sơn phủ 13

✅sơn phủ epoxy hải
✅sơn epoxy

✅sơn hải âu Khả năng tương hợp với lớp sơn khác lên nó

✅son epoxy hai au
✅son hai au

✅sơn hải âu Hệ epoxy✅son hai au vinyl✅hệ sơn epoxy cao su clo hoá ✅hệ sơn hai thành phần PU

✅son hai au
✅he son hai thanh phan

✅keo epoxy 14

✅sơn 2 thành phần
✅sơn hai thành phần

✅son 2 thanh phan Thời gian sống

✅son epoxy
✅he son epoxy màu

✅sơn 6 - 8 giờ

✅sơn phủ
✅sơn hải âu

✅son epoxy hai au 15

✅son epoxy
✅sơn hải âu

✅son hai au Phương pháp sơn

✅hệ sơn epoxy
✅he son epoxy

✅he son hai thanh phan Súng phun✅he son epoxy chổi hoặc cọ lăn

✅keo epoxy
✅son 2 thanh phan

✅son epoxy 16

✅son hai thanh phan
✅sơn

✅sơn phủ Bao bì

✅sơn phủ epoxy hải
✅sơn epoxy

✅sơn hải âu Hệ sơn hai thành phần

✅son epoxy hai au

✅son epoxy Sơn 16 lít - Đóng rắn 4 lít

✅son hai au

✅sơn hải âu Sơn 4 lít - Đóng rắn 1lít✅sơn epoxy hải âu

✅son hai au
✅he son hai thanh phan

✅keo epoxy  

✅sơn 2 thành phần

Bảng màu sơn Hải Âu

1. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu2. Sơn Epoxy Bestmix3. Bảng giá sơn nước Nippon4. Bảng giá sơn INTEK5. Bảng giá sơn nước - sơn trang trí Kova 6. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu7. Bảng giá sơn Jotun8. Bảng giá sơn Kansai9. Bảng giá Sơn vạch giao thông Rainbow10. Bảng giá Sơn tàu biển Rainbow11. Bảng giá sơn chịu nhiệt Rainbow12. Bảng giá nhóm sơn nước cao cấp Rainbow13. Bảng giá nhóm sơn Epoxy Rainbow 14. Bảng giá nhóm sơn Alkyd cao cấp Rainbow15. Bảng giá nhóm sơn PU - PU chống thấm cao cấp Rainbow16. Sơn chống ăn mòn rainbow17. Sơn nước gốc dầu RAINBOW - Cement mortar paint18. Bảng giá Sơn nung Rainbow19. Bảng giá SƠN KLC20. Bảng giá sơn gỗ OSEVEN21. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu22. Bảng giá sơn Alkyd Hải Âu23. Bảng giá sơn PU Hải Âu24. Bảng giá sơn Cao Su clo hóa Hải Âu25. Bảng giá Sơn chịu nhiệt Hải Âu26. Bảng giá sơn biến tính Hải Âu27. Bảng giá sơn Acrylic Hải Âu28. Bảng giá sơn Bê tông Hải Âu

Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu

Danh mục Giá bán
sơn hải âu✅Sơn chống gỉ Epoxy Hải Âu - màu Xám EP - 702 thùng 20 lít 132.000
son epoxy hai au✅Sơn chống gỉ Epoxy Hải Âu - màu Nâu EP - 502 thùng 20 lít 119.000
son epoxy✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Xanh lá cây EP - 275 thùng 20 lít 131.000
son hai au✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Đỏ nâu EP - 550 thùng 1 lít 137.000
sơn hải âu✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Đỏ nâu EP - 550 thùng 20 lít 131.000
son hai au✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Trắng EP- 790 thùng 5 lít 136.000
hệ sơn epoxy✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Xanh hòa bình EP - 355 thùng 5 lít 134.000
hệ sơn hai thành phần✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Xanh hòa bình EP - 355 thùng 20 lít 131.000
he son epoxy✅Sơn phủ Epoxy Hải Âu - màu Đen EP - 450 thùng 20 lít 120.000
Sơn Epoxy Hải Âu chống gỉ giàu kẽm EP-701 thùng 1 lít 253.000
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >>
SẢN PHẨM ĐÃ XEM

172 Nón BHLĐ nhựa - N.003
✅ 24.000đ / cái (chưa VAT)
mua
Văn phòng giao dịch bán hàng
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA LẠC
347/34-36, Lê Văn Thọ,
phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Email:

 

Giấy phép

Đăng ký kinh doanh số 4102016767 của sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. cấp phép ngày 16/07/2003.

Thông tin xuất hóa đơn VAT

Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hòa Lạc
311/36, đường số 6, phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.
MST: 0303055343

Hỗ trợ khách hàng

P: 0902-952-468
✅nơi nào bán he son epoxy màu xám✅ Hòa Lạc, robinson thoải mái mua sắm, ✅chất lượng đảm bảo, ✅giao hàng tận nơi