Sơn phủ cao su clo hóa Hải màu xanh dương (CS - 352) thùng 5 lít

Được dùng để sơn lót chống gỉ cho tàu thuyền và các kết cấu sắt thép
Được dùng để làm lớp sơn phủ cho tàu thuyền và các kết cấu sắt thép, trang trí cho các thiết bị máy móc, cấu kiện nhà xưởng.
Quy cách đóng gói: thùng 5 lít và thùng 20 lít.
Mã sản phẩm: 1.840
Đơn vị: lít
Giá bán: gọi trực tiếpĐiều kiện giao hàng: liên hệ đặt hàng.
Click để xem thêm 1.840

ĐỊNH MỨC TIÊU HAO SƠN HẢI ÂU

✅sơn Sơn Cao su Clo hóa: được sản xuất dựa trên cơ sở nhựa Cao su clo hóa tổng hợp✅sơn bột màu chống gỉ✅sơn phủ dung môi và các phụ gia✅sơn Sơn có khả năng bám dính cao✅sơn phủ cao su chống thẩm thấu rất tốt✅sơn hải âu bền trong môi trường ăn mòn và xâm thực mạnh✅sơn phủ Kém bền với dung môi✅sơn phủ cao su Được dùng để sơn lót chống gỉ cho tàu thuyền và các kết cấu sắt thép
✅sơn phủ
✅sơn phủ cao su Sơn Cao su Clo hóa lớp phủ: được sản xuất trên cơ sở nhựa Cao su clo hóa tổng hợp✅son hai au bột màu✅sơn hải âu dung môi và các phụ gia✅sơn hải âu Sơn có khả năng bám dính cao✅son hai au chống thẩm thấu rất tốt✅ĐỊNH MỨC TIÊU HAO bền trong môi trường ăn mòn và xâm thực mạnh✅son hai au Kém bền với dung môi✅sơn hải âu Được dùng để làm lớp sơn phủ cho tàu thuyền và các kết cấu sắt thép✅sơn trang trí cho các thiết bị máy móc✅sơn phủ cấu kiện nhà xưởng✅son hai au Sơn dùng dưới nước✅sơn phủ cao su ngoài trời✅sơn hải âu trong ngành công nghiệp hoá chất✅ĐỊNH MỨC TIÊU HAO

✅sơn hải âu

✅son hai au

✅sơn hải âu

✅son hai au SƠN CAO SU CLO HÓA PHỦ – XÁM SÁNG - (CS 752)

✅ĐỊNH MỨC TIÊU HAO
✅sơn Sơn Cao su Clo hóa lớp phủ ( CS 752) được sản xuất trên cơ sở nhựa Cao su clo hóa tổng hợp✅son hai au bột màu✅sơn hải âu dung môi và các phụ gia✅sơn
✅sơn phủ
✅sơn phủ cao su Sơn có khả năng bám dính cao✅son hai au chống thẩm thấu rất tốt✅ĐỊNH MỨC TIÊU HAO bền trong môi trường ăn mòn và xâm thực mạnh✅sơn phủ Kém bền với dung môi✅sơn phủ cao su
✅sơn hải âu
✅son hai au Được dùng để làm lớp sơn phủ cho tàu thuyền và các kết cấu sắt thép✅sơn trang trí cho các thiết bị máy móc✅sơn phủ cấu kiện nhà xưởng✅sơn hải âu
✅sơn hải âu
✅son hai au Sơn dùng dưới nước✅sơn phủ cao su ngoài trời✅sơn hải âu trong ngành công nghiệp hoá chất✅son hai au
✅ĐỊNH MỨC TIÊU HAO

✅sơn

✅sơn phủ
✅sơn phủ cao su ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅sơn hải âu ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅ĐỊNH MỨC TIÊU HAO ✅sơn hải âu ✅ĐỊNH MỨC TIÊU HAO ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅ĐỊNH MỨC TIÊU HAO ✅sơn hải âu ✅ĐỊNH MỨC TIÊU HAO ✅sơn hải âu ✅ĐỊNH MỨC TIÊU HAO ✅sơn ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅sơn phủ ✅sơn phủ cao su ✅sơn hải âu ✅ĐỊNH MỨC TIÊU HAO ✅sơn hải âu ✅ĐỊNH MỨC TIÊU HAO ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅sơn hải âu ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅son hai au ✅ĐỊNH MỨC TIÊU HAO ✅sơn hải âu ✅ĐỊNH MỨC TIÊU HAO ✅sơn hải âu ✅ĐỊNH MỨC TIÊU HAO ✅sơn ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅sơn phủ ✅sơn hải âu ✅sơn phủ ✅sơn phủ cao su ✅sơn hải âu ✅ĐỊNH MỨC TIÊU HAO
✅son hai au
✅ĐỊNH MỨC TIÊU HAO TT
✅sơn
✅sơn phủ cao su
✅sơn hải âu TÊN CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT
✅son hai au
✅son hai au
✅ĐỊNH MỨC TIÊU HAO ĐVT
✅sơn
✅sơn phủ cao su
✅sơn hải âu MỨC CHỈ TIÊU
✅son hai au
✅sơn
✅sơn phủ 1
✅sơn phủ cao su
✅son hai au
✅sơn hải âu Mầu sắc
✅son hai au
✅sơn ✅sơn phủ cao su
✅sơn hải âu Xám sáng
✅son hai au
✅sơn
✅sơn phủ 2
✅sơn phủ cao su
✅son hai au
✅sơn hải âu Độ nhớt ( ở 25oC ) – không nhỏ hơn
✅son hai au
✅sơn
✅sơn phủ KU
✅sơn phủ cao su
✅son hai au
✅sơn hải âu 60
✅son hai au
✅sơn phủ cao su
✅sơn hải âu 3
✅son hai au
✅son hai au
✅ĐỊNH MỨC TIÊU HAO Tỷ trọng ( ở 25oC)
✅sơn
✅sơn phủ cao su
✅sơn hải âu Kg/lít
✅son hai au
✅son hai au
✅ĐỊNH MỨC TIÊU HAO 1✅son hai au37 (± 0✅sơn hải âu05)
✅sơn
✅son hai au
✅sơn hải âu 4
✅son hai au
✅sơn
✅sơn phủ Hàm rắn (% theo thể tích)
✅sơn phủ cao su
✅son hai au
✅sơn hải âu %
✅son hai au
✅sơn
✅sơn phủ 34✅son hai au7
✅sơn phủ cao su
✅son hai au
✅ĐỊNH MỨC TIÊU HAO 5
✅sơn
✅sơn phủ cao su
✅sơn hải âu Độ bám dính (ISO 2409)
✅son hai au
✅son hai au
✅ĐỊNH MỨC TIÊU HAO Điểm
✅sơn
✅sơn phủ cao su
✅sơn hải âu 1
✅son hai au
✅sơn
✅sơn phủ 6
✅sơn phủ cao su
✅son hai au
✅sơn hải âu Chiều dày màng khô đề nghị
✅son hai au
✅sơn
✅sơn phủ µm
✅sơn phủ cao su
✅son hai au
✅sơn hải âu 50 -120
✅son hai au
✅sơn phủ cao su
✅sơn hải âu 7
✅son hai au
✅son hai au
✅ĐỊNH MỨC TIÊU HAO Định mức tiêu hao lý thuyết
✅sơn
✅sơn phủ cao su
✅sơn hải âu m2/lít
✅son hai au
✅son hai au
✅ĐỊNH MỨC TIÊU HAO 6✅ĐỊNH MỨC TIÊU HAO9 (50µm)
✅sơn
✅son hai au
✅sơn hải âu 8
✅son hai au
Thời gian khô (với chiều dày màng khô 50µm)
+ Khô bề mặt
+ Khô hoàn toàn
Phút
Giờ
25oC
35oC
20
15
8
6
9
Thời gian sơn lớp tiếp theo (với chiều dày màng khô 50µm)✅sơn hải âu
+ Tối thiểu
+ Tối đa
Phút
30
Ngày
Không hạn chế
10
Dung môi pha loãng
Tỷ lệ pha thêm
%
CS 02
( 0 – 5 %)
11
Khả năng tương hợp với lớp sơn trước
Hệ Epoxy ✅sơn Cao su Clo hóa✅sơn phủ vinyl
12
Khả năng tương hợp của lớp sơn khác lên nó
Hệ cao su clo hoá✅son hai au
13
Phương pháp sơn
Súng phun✅sơn phủ cao su chổi hoặc cọ lăn
14
Bao bì
Hệ sơn 1 thành phần
Thùng 20 lít và 5 lít✅ĐỊNH MỨC TIÊU HAO

Bảng màu sơn Hải Âu

1. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu2. Sơn Epoxy Bestmix3. Bảng giá sơn nước Nippon4. Bảng giá sơn INTEK5. Bảng giá sơn nước - sơn trang trí Kova 6. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu7. Bảng giá sơn Jotun8. Bảng giá sơn Kansai9. Bảng giá Sơn Mô Tô Kiều10. Bảng giá Sơn vạch giao thông Rainbow11. Bảng giá Sơn tàu biển Rainbow12. Bảng giá sơn chịu nhiệt Rainbow13. Bảng giá nhóm sơn nước cao cấp Rainbow14. Bảng giá nhóm sơn Epoxy Rainbow 15. Bảng giá nhóm sơn Alkyd cao cấp Rainbow16. Bảng giá nhóm sơn PU - PU chống thấm cao cấp Rainbow17. Sơn chống ăn mòn rainbow18. Sơn nước gốc dầu RAINBOW - Cement mortar paint19. Bảng giá Sơn nung Rainbow20. Bảng giá SƠN KLC21. Bảng giá sơn gỗ OSEVEN22. Bảng giá sơn Epoxy Hải Âu23. Bảng giá sơn Alkyd Hải Âu24. Bảng giá sơn PU Hải Âu25. Bảng giá sơn Cao Su clo hóa Hải Âu26. Bảng giá Sơn chịu nhiệt Hải Âu27. Bảng giá sơn biến tính Hải Âu28. Bảng giá sơn Acrylic Hải Âu29. Bảng giá sơn Bê tông Hải Âu

Bảng giá sơn Cao Su clo hóa Hải Âu

Danh mục Giá bán
sơn hải âu✅Sơn chống gỉ cao su clo hóa ( CS - 601 ) - thùng 1L 129.000
son hai au✅Sơn chống gỉ cao su clo hóa ( CS - 601 ) - thùng 5L 126.000
ĐỊNH MỨC TIÊU HAO✅Sơn chống gỉ cao su clo hóa ( CS - 601 ) - thùng 20L 124.000
sơn✅Dung môi sơn cao su clo hóa (CS-02 ) - thùng 5L 72.000
sơn phủ✅Sơn phủ đỏ nâu (CS - 550) thùng 1 lít 0
sơn phủ cao su✅Sơn phủ đỏ nâu (CS - 550) thùng 20 lít 0
sơn hải âu✅Sơn phủ xanh dương (CS - 352) thùng 1 lít 0
son hai au✅Sơn phủ xanh dương (CS - 352) thùng 5 lít 0
sơn hải âu✅Sơn phủ xám (CS - 752) thùng 1 lít 0
son hai au✅Sơn phủ xám (CS - 752) thùng 20 lít 0
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >>
SẢN PHẨM ĐÃ XEM

2.515 Biển báo chữ A - Danger
✅ 160.000đ / cái (chưa VAT)
mua
Văn phòng giao dịch bán hàng
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA LẠC
347/34-36, Lê Văn Thọ,
phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Email:

 

Giấy phép

Đăng ký kinh doanh số 4102016767 của sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. cấp phép ngày 16/07/2003.

Thông tin xuất hóa đơn VAT

Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hòa Lạc
311/36, đường số 6, phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.
MST: 0303055343

Hỗ trợ khách hàng

P: 0902-952-468

P: 0902-952-468
Chuyên cung cấp ĐỊNH MỨC TIÊU HAO SƠN HẢI ÂU ✅giao hàng trên toàn quốc, ✅nhanh chóng theo yêu cầu. ✅ĐỊNH MỨC TIÊU HAO SƠN HẢI ÂU chính hãng