Plastiment® 88 Phụ gia hoá dẻo can 5 lít

phu gia hoa deo

Chỉ trì hoãn thời gian ninh kết nhưng không làm chậm quá trình đông cứng✅plastiment®
✅plastiment® - Cho phép giảm đáng kể lượng xi măng so với bê tông thường✅plastiment® 88
✅plastiment® 88 - Tăng cường độ cuối cùng✅plastiment® 88 phụ gia
✅plastiment® 88 phụ gia - Khống chế tốt độ sụt ngay cả khi nhiệt độ môi trường tăng lên✅sika
✅sika - Giảm co ngót và từ biến✅sika chống thấm
✅sika chống thấm - Không có Clorua✅plastiment® không ăn mòn cốt thép✅sika chong tham
Mã sản phẩm: 2.323
Xuất xứ: Sika Việt Nam
Đơn vị: thùng
Giá bán: 65.500 đ
Điều kiện giao hàng: giao hàng ngay
Click để xem thêm 2.323

phu gia hoa deo

✅plastiment® Plastiment® 88

✅plastiment® 88

✅plastiment® 88 phụ gia Chất hóa dẻo và kéo dài thời gian ninh kết gốc Lignosulfonat cải tiến dùng để sản xuất

✅sika

✅sika chống thấm bê tông chất lượng cao✅plastiment®

✅sika chong tham

✅cách tăng cường độ bê tông Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C-494 Loại D✅plastiment® 88
✅cach tang cuong do be tong  

✅phụ gia hóa dẻo cho vữa

✅phụ gia hóa dẻo là gì Công dụng

✅phụ gia hóa dẻo

✅phụ gia r4 và r7 Plastiment® 88 được dùng trong bê tông khối lớn và bê tông kết cấu ở những nơi có

✅phụ gia r4

✅phụ gia r7 yêu cầu kéo dài thời gian ninh kết và cải thiện tính thi công như:

✅phụ gia tăng độ cứng bê tông

✅phu gia hoa deo cho vua  - Đổ bê tông khối lượng lớn nhưng muốn tránh hình thành khe lạnh

✅phu gia hoa deo la gi

✅phu gia hoa deo  - Thời gian vận chuyển bê tông từ trạm trộn đến công trình dài

✅phu gia r4 va r7

✅phu gia r4  - Điều kiện đổ bê tông khó khăn và chi tiết

✅phu gia r7

✅phu gia tang do cung be tong  - Nhiệt độ môi trường cao

✅sika r4

✅sika r7 Đặc Điểm

✅so sánh sika r4 và r7

✅so sanh sika r4 va r7 Chỉ trì hoãn thời gian ninh kết nhưng không làm chậm quá trình đông cứng✅plastiment® 88 phụ gia

✅phu gia hoa deo

✅plastiment®  - Cho phép giảm đáng kể lượng xi măng so với bê tông thường

✅plastiment® 88

✅plastiment® 88 phụ gia  - Tăng cường độ cuối cùng✅sika

✅sika

✅sika chống thấm  - Khống chế tốt độ sụt ngay cả khi nhiệt độ môi trường tăng lên✅sika chống thấm

✅sika chong tham

✅cách tăng cường độ bê tông  - Giảm co ngót và từ biến

✅cach tang cuong do be tong

✅phụ gia hóa dẻo cho vữa  - Không có Clorua✅plastiment® không ăn mòn cốt thép✅sika chong tham

✅phụ gia hóa dẻo là gì

✅phụ gia hóa dẻo Màu

✅phụ gia r4 và r7

✅phụ gia r4 Lỏng / Nâu

✅phụ gia r7

✅phụ gia tăng độ cứng bê tông Bao Bì

✅phu gia hoa deo cho vua

✅phu gia hoa deo la gi Thùng 5 / 25 / 200 lít

✅phu gia hoa deo

✅phu gia r4 va r7 Thông số kỹ thuật :

✅phu gia r4

✅phu gia r7 Gốc :  Hỗn hợp Lignosulfonat

✅phu gia tang do cung be tong

✅sika r4 Khối lượng thể tích : 1✅cách tăng cường độ bê tông125  -  1✅cach tang cuong do be tong145 kg/l

✅sika r7

✅so sánh sika r4 và r7 Hàm lượng clorua : Không có✅phụ gia hóa dẻo cho vữa

✅so sanh sika r4 va r7

✅phu gia hoa deo Thi công :

✅plastiment®

✅plastiment® 88 Liều lượng :  0✅phụ gia hóa dẻo là gì3 - 0✅phụ gia hóa dẻo8 lít / 100 kg xi măng ( tùy theo loại và hiệu xi măng)

✅plastiment® 88 phụ gia

✅sika Liều lượng điển hình: 0✅phụ gia r4 và r74 – 0✅phụ gia r46 lít/100 kg xi măng✅phụ gia r7

✅sika chống thấm

✅sika chong tham Khả năng tương hợp : Có thể kết hợp với tất cả các loại phụ gia Sikament✅plastiment® 88 Sika Aer✅plastiment® 88 phụ gia Sika Pump✅sika Sikacrete PP1

✅cách tăng cường độ bê tông

✅cach tang cuong do be tong nhưng phải cho vào mẻ trộn một cách riêng rẻ và không được trộn trước các

✅phụ gia hóa dẻo cho vữa

✅phụ gia hóa dẻo là gì phụ gia với nhau trước khi cho vào mẻ trộn✅phụ gia tăng độ cứng bê tông

✅phụ gia hóa dẻo

✅phụ gia r4 và r7 Loại xi măng:  Tất cả các loại xi măng Portland kể cả xi măng bền sulfat✅phu gia hoa deo cho vua

✅phụ gia r4

✅phụ gia r7 Định lượng: Có thể cho Plastiment® 88 vào nước đã được định lượng trước khi cho vào hỗn hợp bê tông khô

✅phụ gia tăng độ cứng bê tông

✅phu gia hoa deo cho vua hoặc cho Plastiment® 88 vào hỗn hợp bê tông đã được trộn ướt✅sika chống thấm nên

✅phu gia hoa deo la gi

✅phu gia hoa deo trộn thêm tối thiểu 1 phút cho mỗi khối bê tông✅phu gia hoa deo la gi

✅phu gia r4 va r7

✅phu gia r4 Quá liều lượng:  Khi dùng quá liều✅sika chong tham thời gian ninh kết sẽ kéo dài thêm tùy thuộc vào lượng xi măng và nhiệt độ✅phu gia hoa deo

✅phu gia r7

✅phu gia tang do cung be tong Cường độ sau cùng sẽ không bị suy giảm✅phu gia r4 va r7

✅sika r4

✅sika r7 Lưu ý: do thời gian ninh kết kéo dài nên bê tông phải được bảo dưỡng đúng cách✅phu gia r4 Không được rung bê tông

✅so sánh sika r4 và r7

✅so sanh sika r4 va r7 còn ít tuổi hoặc đụng chạm vào cốt thép khi bê tông đang ninh kết✅phu gia r7

✅phu gia hoa deo

✅plastiment® Lưu ý về thi công/Giới hạn

✅plastiment® 88

✅plastiment® 88 phụ gia Cần thử nghiệm cấp phối để chọn liều lượng chính xác cho từng yêu cầu cụ thể✅phu gia tang do cung be tong Nếu cần giúp đỡ xin liên hệ với

✅sika

✅sika chống thấm Phòng Kỹ Thuật của công ty Sika✅sika r4

✅sika chong tham

✅cách tăng cường độ bê tông Công ty Sika có thể cung cấp thiết bị định lượng phụ gia chính xác✅sika r7

✅cach tang cuong do be tong

✅phụ gia hóa dẻo cho vữa Sử dụng máy trộn thích hợp và không được trộn bằng tay✅so sánh sika r4 và r7

✅phụ gia hóa dẻo là gì

✅phụ gia hóa dẻo  Nên sử dụng các hợp chất bảo dưỡng bê tông của công ty Sika✅so sanh sika r4 va r7

✅phụ gia r4 và r7

✅phụ gia r4 Thông tin về sức khỏe và An toàn

✅phụ gia r7

✅phụ gia tăng độ cứng bê tông Sinh thái học:  Không đổ bỏ vào nguồn nước

✅phu gia hoa deo cho vua

✅phu gia hoa deo la gi Vận chuyển:  Không nguy hiểm

✅phu gia hoa deo

✅phu gia r4 va r7 Đổ bỏ chất thải:  Theo qui định địa phương

✅phu gia r4

✅phu gia r7 Lưu ý quan trọng: Tránh để tiếp xúc với thực phẩm và đồ dùng gia đình✅phu gia hoa deo Tránh tiếp xúc lâu với da✅plastiment® Trong trường

✅phu gia tang do cung be tong

✅sika r4 hợp bị vấy bẩn rửa cẩn thận bằng nước✅plastiment® 88 Nếu tiếp xúc với mắt và miệng✅cách tăng cường độ bê tông rửa bằng nước sạch và đến gặp bác sĩ

✅sika r7

✅so sánh sika r4 và r7 ngay lập tức✅plastiment® 88 phụ gia

✅so sanh sika r4 va r7

✅phu gia hoa deo Miễn trừ:  Các thông tin✅cach tang cuong do be tong và đặc biệt✅phụ gia hóa dẻo cho vữa những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng cuối cùng của các

✅plastiment®

✅plastiment® 88 sản phẩm Sika✅phụ gia hóa dẻo là gì được cung cấp với thiện chí của chúng tôi dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika về

✅plastiment® 88 phụ gia

✅sika sản phẩm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách✅phụ gia hóa dẻo sử dụng và thi côngtrong điều kiện bình thường theo hướng dẫn

✅sika chống thấm

✅sika chong tham của Sika✅sika Trong ứng dụng thực tế✅phụ gia r4 và r7 chúng tôi không bảo đảm sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó

✅cách tăng cường độ bê tông

✅cach tang cuong do be tong nếu có sự khác biệt về vật tư✅phụ gia r4 cốt liệu và điều kiện thực tế của công trường✅phụ gia r7 cũng như không có một ràng buộc pháp

✅phụ gia hóa dẻo cho vữa

✅phụ gia hóa dẻo là gì lý nào đối với chúng tôi ngụ ý từ các thông tin này hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản✅phụ gia tăng độ cứng bê tông hay từ bất cứ một sự tư

✅phụ gia hóa dẻo

✅phụ gia r4 và r7 vấn nào✅sika chống thấm Người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công họ

✅phụ gia r4

✅phụ gia r7 mong muốn không✅sika chong tham Sika có quyền thay đổi đặc tính của sản phẩm mình✅cách tăng cường độ bê tông Quyền sở hữu của bên thứ ba phải được

✅phụ gia tăng độ cứng bê tông

✅phu gia hoa deo cho vua chú ý✅cach tang cuong do be tong Mọi đơn đặt hàng chỉ được chấp nhận dựa trên Bảng Điều Kiện Bán Hàng hiện hành của chúng tôi✅phụ gia hóa dẻo cho vữa Người

✅phu gia hoa deo la gi

✅phu gia hoa deo sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm✅phụ gia hóa dẻo là gì Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này

✅phu gia r4 va r7

✅phu gia r4 theo yêu cầu✅phụ gia hóa dẻo
✅phu gia r7  

✅phu gia tang do cung be tong

✅sika r4  

✅sika r7
1. Bảng giá phụ gia bê tông - chống thấm Bestmix2. Bảng giá phụ gia bê tông - chống thấm Activ3. Bảng giá Rockmax4. Bảng giá KOVA - Chống thấm, chống nóng và chống rỉ5. Bảng giá keo bóng Kova6. Bảng giá Greenseal7. Bảng giá lưới thủy tinh chống thấm, vải thủy tinh, sợi thủy tinh, tấm sợi Cacbon8. Bảng giá sản phẩm Sika phục vụ và hỗ trợ cho sản xuất bê tông9. Bảng giá sản phẩm Sika vữa rót góc xi măng và sữa chữa bê tông 10. Bảng giá sản phẩm Sika chất kết dính, trám khe và kết cấu cản nước11. Bảng giá sản phẩm Sika sơn sàn và phủ sàn

Bảng giá sản phẩm Sika phục vụ và hỗ trợ cho sản xuất bê tông

Danh mục Giá bán
Plastiment 88 - 200L ( Phụ gia giảm nước và kéo dài thời gian ninh kết bê tông) 0
phụ gia r4✅Sikament® R4 – chất siêu hóa dẻo- thùng 25 lít 596.000
phụ gia r7✅Sikament NN Phụ gia giảm nước cao cấp cho bê tông- thùng 25 lít 754.000
Sikament NN-200L ( Phụ gia giảm nước cao cấp cho bê tông,SX bê tông chảy) 0
phu gia hoa deo cho vua✅Plastocrete N-25L - Phụ gia tăng cường độ bê tông và chống thấm 551.000
Antisol E-5L (Hợp chất bảo dưỡng bê tông) 155.000
Antisol E-25L (Hợp chất bảo dưỡng bê tông) 763.000
Antisol S-5L (Hợp chất bảo dưỡng bê tông) 117.000
Separol-5L (Hợp chất tháo dỡ ván khuôn) 235.000
phu gia r7✅Sika Proof Membrane RD - Màng lỏng chống thấm đàn hồi cao - thùng 6kg 373.000
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >>
SẢN PHẨM ĐÃ XEM

2.631 Giày thể thao XP009 màu trắng
✅ 110.000đ / đôi (chưa VAT)
mua
Văn phòng giao dịch bán hàng
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA LẠC
347/34-36, Lê Văn Thọ,
phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Email:
Zalo, Facebook, điện thoại của bộ phận bán hàng
090-388-0098 Ms. Thương

 

Giấy phép

Đăng ký kinh doanh số 4102016767 của sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. cấp phép ngày 16/07/2003.

Thông tin xuất hóa đơn VAT

Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hòa Lạc
311/36, đường số 6, phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.
MST: 0303055343

Hỗ trợ khách hàng

P: 0902-952-468
an giang✅, ✅phu gia hoa deo bà rịa-vũng tàu✅, ✅phu gia hoa deo bạc liêu✅, ✅phu gia hoa deo bắc kạn✅, ✅phu gia hoa deo bắc giang✅, ✅phu gia hoa deo bắc ninh✅, ✅phu gia hoa deo bến tre✅, ✅phu gia hoa deo bình dương✅, ✅phu gia hoa deo bình định✅, ✅phu gia hoa deo bình phước✅, ✅phu gia hoa deo bình thuận✅, ✅phu gia hoa deo cà mau✅, ✅phu gia hoa deo cao bằng✅, ✅phu gia hoa deo cần thơ✅, ✅phu gia hoa deo đà nẵng✅, ✅phu gia hoa deo đắk lắk✅, ✅phu gia hoa deo đắk nông✅, ✅phu gia hoa deo điện biên✅, ✅phu gia hoa deo đồng nai✅, ✅phu gia hoa deo đồng tháp✅, ✅phu gia hoa deo gia lai✅, ✅phu gia hoa deo hà giang✅, ✅phu gia hoa deo hà nam✅, ✅phu gia hoa deo hà nội✅, ✅phu gia hoa deo hà tây✅, ✅phu gia hoa deo hà tĩnh✅, ✅phu gia hoa deo hải dương✅, ✅phu gia hoa deo hải phòng✅, ✅phu gia hoa deo hòa bình✅, ✅phu gia hoa deo hồ chí minh✅, ✅phu gia hoa deo hậu giang✅, ✅phu gia hoa deo hưng yên✅, ✅phu gia hoa deo khánh hòa✅, ✅phu gia hoa deo kiên giang✅, ✅phu gia hoa deo kon tum✅, ✅phu gia hoa deo lai châu✅, ✅phu gia hoa deo lào cai✅, ✅phu gia hoa deo lạng sơn✅, ✅phu gia hoa deo lâm đồng✅, ✅phu gia hoa deo long an✅, ✅phu gia hoa deo nam định✅, ✅phu gia hoa deo nghệ an✅, ✅phu gia hoa deo ninh bình✅, ✅phu gia hoa deo ninh thuận✅, ✅phu gia hoa deo phú thọ✅, ✅phu gia hoa deo phú yên✅, ✅phu gia hoa deo quảng bình✅, ✅phu gia hoa deo quảng nam✅, ✅phu gia hoa deo quảng ngãi✅, ✅phu gia hoa deo quảng ninh✅, ✅phu gia hoa deo quảng trị✅, ✅phu gia hoa deo sóc trăng✅, ✅phu gia hoa deo sơn la✅, ✅phu gia hoa deo tây ninh✅, ✅phu gia hoa deo thái bình✅, ✅phu gia hoa deo thái nguyên✅, ✅phu gia hoa deo thanh hóa✅, ✅phu gia hoa deo thừa thiên - huế✅, ✅phu gia hoa deo tiền giang✅, ✅phu gia hoa deo trà vinh✅, ✅phu gia hoa deo tuyên quang✅, ✅phu gia hoa deo vĩnh long✅, ✅phu gia hoa deo vĩnh phúc✅, ✅phu gia hoa deo yên bái, ✅phu gia hoa deo tphcm