Plastiment® 88 Phụ gia hoá dẻo can 25 lít

Thông báo: còn hàng khẩu trang than hoạt tính VC65-Neovision, BB-630, GP xanh dương, nước rửa tay nhập khẩu Đức BALEA 300ML, Thuốc sát trùng VIRKON-S

SIKA CHỐNG THẤM

Chỉ trì hoãn thời gian ninh kết nhưng không làm chậm quá trình đông cứng✅plastiment®
✅plastiment® - Cho phép giảm đáng kể lượng xi măng so với bê tông thường✅plastiment® 88
✅plastiment® 88 - Tăng cường độ cuối cùng✅plastiment® 88 phụ gia
✅plastiment® 88 phụ gia - Khống chế tốt độ sụt ngay cả khi nhiệt độ môi trường tăng lên✅sika
✅sika - Giảm co ngót và từ biến✅sika chống thấm
✅sika chống thấm - Không có Clorua✅plastiment® không ăn mòn cốt thép✅sika chong tham
✅sika chong tham - Đóng gói: thùng 5✅plastiment® 88 25 lít / thùng ✅phụ gia hóa dẻo cho vữa
Mã sản phẩm: 2.324
Xuất xứ: Sika Việt Nam
Đơn vị: thùng
Giá bán: 316.500 đ
Điều kiện giao hàng: giao hàng ngay
Click để xem thêm 2.324

SIKA CHỐNG THẤM

✅plastiment® Plastiment® 88

✅plastiment® 88

✅plastiment® 88 phụ gia Chất hóa dẻo và kéo dài thời gian ninh kết gốc Lignosulfonat cải tiến dùng để sản xuất

✅sika

✅sika chống thấm bê tông chất lượng cao✅plastiment®

✅sika chong tham

✅phụ gia hóa dẻo cho vữa Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C-494 Loại D✅plastiment® 88

✅phụ gia hóa dẻo

✅phụ gia tăng độ cứng bê tông Công dụng

✅phu gia hoa deo cho vua

✅phu gia hoa deo Plastiment® 88 được dùng trong bê tông khối lớn và bê tông kết cấu ở những nơi có

✅phu gia tang do cung be tong

✅sika r4 yêu cầu kéo dài thời gian ninh kết và cải thiện tính thi công như:

✅sika r7

✅SIKA CHỐNG THẤM  - Đổ bê tông khối lượng lớn nhưng muốn tránh hình thành khe lạnh

✅plastiment®

✅plastiment® 88  - Thời gian vận chuyển bê tông từ trạm trộn đến công trình dài

✅plastiment® 88 phụ gia

✅sika  - Điều kiện đổ bê tông khó khăn và chi tiết

✅sika chống thấm

✅sika chong tham  - Nhiệt độ môi trường cao

✅phụ gia hóa dẻo cho vữa

✅phụ gia hóa dẻo Đặc Điểm

✅phụ gia tăng độ cứng bê tông

✅phu gia hoa deo cho vua Chỉ trì hoãn thời gian ninh kết nhưng không làm chậm quá trình đông cứng✅plastiment® 88 phụ gia

✅phu gia hoa deo

✅phu gia tang do cung be tong  - Cho phép giảm đáng kể lượng xi măng so với bê tông thường

✅sika r4

✅sika r7  - Tăng cường độ cuối cùng✅sika

✅SIKA CHỐNG THẤM

✅plastiment®  - Khống chế tốt độ sụt ngay cả khi nhiệt độ môi trường tăng lên✅sika chống thấm

✅plastiment® 88

✅plastiment® 88 phụ gia  - Giảm co ngót và từ biến

✅sika

✅sika chống thấm  - Không có Clorua✅plastiment® không ăn mòn cốt thép✅sika chong tham

✅sika chong tham

✅phụ gia hóa dẻo cho vữa Màu

✅phụ gia hóa dẻo

✅phụ gia tăng độ cứng bê tông Lỏng / Nâu

✅phu gia hoa deo cho vua

✅phu gia hoa deo Bao Bì

✅phu gia tang do cung be tong

✅sika r4 Thùng 5 / 25 / 200 lít

✅sika r7

✅SIKA CHỐNG THẤM Thông số kỹ thuật :

✅plastiment®

✅plastiment® 88 Gốc :  Hỗn hợp Lignosulfonat

✅plastiment® 88 phụ gia

✅sika Khối lượng thể tích : 1✅phụ gia hóa dẻo cho vữa125  -  1✅phụ gia hóa dẻo145 kg/l

✅sika chống thấm

✅sika chong tham Hàm lượng clorua : Không có✅phụ gia tăng độ cứng bê tông

✅phụ gia hóa dẻo cho vữa

✅phụ gia hóa dẻo Thi công :

✅phụ gia tăng độ cứng bê tông

✅phu gia hoa deo cho vua Liều lượng :  0✅phu gia hoa deo cho vua3 - 0✅phu gia hoa deo8 lít / 100 kg xi măng ( tùy theo loại và hiệu xi măng)

✅phu gia hoa deo

✅phu gia tang do cung be tong Liều lượng điển hình: 0✅phu gia tang do cung be tong4 – 0✅sika r46 lít/100 kg xi măng✅sika r7

✅sika r4

✅sika r7 Khả năng tương hợp : Có thể kết hợp với tất cả các loại phụ gia Sikament✅plastiment® 88 Sika Aer✅plastiment® 88 phụ gia Sika Pump✅sika Sikacrete PP1

✅SIKA CHỐNG THẤM

✅plastiment® nhưng phải cho vào mẻ trộn một cách riêng rẻ và không được trộn trước các

✅plastiment® 88

✅plastiment® 88 phụ gia phụ gia với nhau trước khi cho vào mẻ trộn✅SIKA CHỐNG THẤM

✅sika

✅sika chống thấm Loại xi măng:  Tất cả các loại xi măng Portland kể cả xi măng bền sulfat✅plastiment®

✅sika chong tham

✅phụ gia hóa dẻo cho vữa Định lượng: Có thể cho Plastiment® 88 vào nước đã được định lượng trước khi cho vào hỗn hợp bê tông khô

✅phụ gia hóa dẻo

✅phụ gia tăng độ cứng bê tông hoặc cho Plastiment® 88 vào hỗn hợp bê tông đã được trộn ướt✅sika chống thấm nên

✅phu gia hoa deo cho vua

✅phu gia hoa deo trộn thêm tối thiểu 1 phút cho mỗi khối bê tông✅plastiment® 88

✅phu gia tang do cung be tong

✅sika r4 Quá liều lượng:  Khi dùng quá liều✅sika chong tham thời gian ninh kết sẽ kéo dài thêm tùy thuộc vào lượng xi măng và nhiệt độ✅plastiment® 88 phụ gia

✅sika r7

✅SIKA CHỐNG THẤM Cường độ sau cùng sẽ không bị suy giảm✅sika

✅plastiment®

✅plastiment® 88 Lưu ý: do thời gian ninh kết kéo dài nên bê tông phải được bảo dưỡng đúng cách✅sika chống thấm Không được rung bê tông

✅plastiment® 88 phụ gia

✅sika còn ít tuổi hoặc đụng chạm vào cốt thép khi bê tông đang ninh kết✅sika chong tham

✅sika chống thấm

✅sika chong tham Lưu ý về thi công/Giới hạn

✅phụ gia hóa dẻo cho vữa

✅phụ gia hóa dẻo Cần thử nghiệm cấp phối để chọn liều lượng chính xác cho từng yêu cầu cụ thể✅phụ gia hóa dẻo cho vữa Nếu cần giúp đỡ xin liên hệ với

✅phụ gia tăng độ cứng bê tông

✅phu gia hoa deo cho vua Phòng Kỹ Thuật của công ty Sika✅phụ gia hóa dẻo

✅phu gia hoa deo

✅phu gia tang do cung be tong Công ty Sika có thể cung cấp thiết bị định lượng phụ gia chính xác✅phụ gia tăng độ cứng bê tông

✅sika r4

✅sika r7 Sử dụng máy trộn thích hợp và không được trộn bằng tay✅phu gia hoa deo cho vua

✅SIKA CHỐNG THẤM

✅plastiment®  Nên sử dụng các hợp chất bảo dưỡng bê tông của công ty Sika✅phu gia hoa deo

✅plastiment® 88

✅plastiment® 88 phụ gia Thông tin về sức khỏe và An toàn

✅sika

✅sika chống thấm Sinh thái học:  Không đổ bỏ vào nguồn nước

✅sika chong tham

✅phụ gia hóa dẻo cho vữa Vận chuyển:  Không nguy hiểm

✅phụ gia hóa dẻo

✅phụ gia tăng độ cứng bê tông Đổ bỏ chất thải:  Theo qui định địa phương

✅phu gia hoa deo cho vua

✅phu gia hoa deo Lưu ý quan trọng: Tránh để tiếp xúc với thực phẩm và đồ dùng gia đình✅phu gia tang do cung be tong Tránh tiếp xúc lâu với da✅sika r4 Trong trường

✅phu gia tang do cung be tong

✅sika r4 hợp bị vấy bẩn rửa cẩn thận bằng nước✅sika r7 Nếu tiếp xúc với mắt và miệng✅phụ gia hóa dẻo cho vữa rửa bằng nước sạch và đến gặp bác sĩ

✅sika r7

✅SIKA CHỐNG THẤM ngay lập tức✅SIKA CHỐNG THẤM

✅plastiment®

✅plastiment® 88 Miễn trừ:  Các thông tin✅phụ gia hóa dẻo và đặc biệt✅phụ gia tăng độ cứng bê tông những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng cuối cùng của các

✅plastiment® 88 phụ gia

✅sika sản phẩm Sika✅phu gia hoa deo cho vua được cung cấp với thiện chí của chúng tôi dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika về

✅sika chống thấm

✅sika chong tham sản phẩm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách✅phu gia hoa deo sử dụng và thi côngtrong điều kiện bình thường theo hướng dẫn

✅phụ gia hóa dẻo cho vữa

✅phụ gia hóa dẻo của Sika✅plastiment® Trong ứng dụng thực tế✅phu gia tang do cung be tong chúng tôi không bảo đảm sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó

✅phụ gia tăng độ cứng bê tông

✅phu gia hoa deo cho vua nếu có sự khác biệt về vật tư✅sika r4 cốt liệu và điều kiện thực tế của công trường✅sika r7 cũng như không có một ràng buộc pháp

✅phu gia hoa deo

✅phu gia tang do cung be tong lý nào đối với chúng tôi ngụ ý từ các thông tin này hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản✅SIKA CHỐNG THẤM hay từ bất cứ một sự tư

✅sika r4

✅sika r7 vấn nào✅plastiment® 88 Người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công họ

✅SIKA CHỐNG THẤM

✅plastiment® mong muốn không✅plastiment® 88 phụ gia Sika có quyền thay đổi đặc tính của sản phẩm mình✅sika Quyền sở hữu của bên thứ ba phải được

✅plastiment® 88

✅plastiment® 88 phụ gia chú ý✅sika chống thấm Mọi đơn đặt hàng chỉ được chấp nhận dựa trên Bảng Điều Kiện Bán Hàng hiện hành của chúng tôi✅sika chong tham Người

✅sika

✅sika chống thấm sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm✅phụ gia hóa dẻo cho vữa Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này

✅sika chong tham

✅phụ gia hóa dẻo cho vữa theo yêu cầu✅phụ gia hóa dẻo
✅phụ gia hóa dẻo  

✅phụ gia tăng độ cứng bê tông

✅phu gia hoa deo cho vua  

✅phu gia hoa deo
1. Bảng giá phụ gia bê tông - chống thấm Bestmix2. Bảng giá phụ gia bê tông - chống thấm Activ3. Bảng giá Rockmax4. Bảng giá KOVA - Chống thấm, chống nóng và chống rỉ5. Bảng giá keo bóng Kova6. Bảng giá Greenseal7. Bảng giá lưới thủy tinh chống thấm, vải thủy tinh, sợi thủy tinh, tấm sợi Cacbon8. Bảng giá Vinkems - hóa chất xây dựng9. Bảng giá phụ gia bê tông - chống thấm Activ10. Bảng giá sản phẩm Sika phục vụ và hỗ trợ cho sản xuất bê tông11. Bảng giá sản phẩm Sika vữa rót góc xi măng và sữa chữa bê tông 12. Bảng giá sản phẩm Sika chất kết dính, trám khe và kết cấu cản nước13. Bảng giá sản phẩm Sika sơn sàn và phủ sàn

Bảng giá sản phẩm Sika phục vụ và hỗ trợ cho sản xuất bê tông

Danh mục Giá bán
sika r7✅Plastiment® 88 Phụ gia hoá dẻo can 25 lít 0
Sikament R4-200L (Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết ,giảm nước cho bê tông) 0
plastiment®✅Sikament NN Phụ gia giảm nước cao cấp cho bê tông- thùng 5 lít 153.000
Plastocrete N-200L (Phụ gia tăng cường độ bê tông và chống thấm) 0
Antisol E-5L (Hợp chất bảo dưỡng bê tông) 155.000
Antisol S-200L (Hợp chất bảo dưỡng bê tông) 0
Rugasol F (dạng sệt, màu trắng , chất ức chế bề mặt bê tông) - thùng 15kg 572.000
Rugasol C-200L (dạng lỏng trong suốt , chất ức chế bề mặt bê tông) 0
phụ gia hóa dẻo cho vữa✅Sika Proof Membrane RD - Màng lỏng chống thấm đàn hồi cao - thùng 6kg 373.000
phụ gia hóa dẻo✅Chất trám khe SIKAFLEX 221 tuýp 310ml 220.000
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >>
SẢN PHẨM ĐÃ XEM

3.035 Bộ quần áo mưa model 304
✅ 160.000đ / bộ (chưa VAT)
mua
Văn phòng giao dịch bán hàng
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA LẠC
347/34-36, Lê Văn Thọ,
phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Email:

 

Giấy phép

Đăng ký kinh doanh số 4102016767 của sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. cấp phép ngày 16/07/2003.

Thông tin xuất hóa đơn VAT

Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hòa Lạc
311/36, đường số 6, phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.
MST: 0303055343

Hỗ trợ khách hàng

P: 0902-952-468
✅nơi nào bán SIKA CHỐNG THẤM✅ Hòa Lạc, robinson thoải mái mua sắm, ✅chất lượng đảm bảo, ✅giao hàng tận nơiSIKA CHỐNG THẤM Chất hóa dẻo và kéo dài thời gian ninh kết gốc Lignosulfonat cải tiến dùng để sản xuất bê tông chất lượng cao. Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C-494 Loại D. Công dụng Sika Plastiment 88. Plastiment 88 được dùng trong bê tông khối lớn và bê tông kết cấu ở những nơi có yêu cầu kéo dài thời gian ninh kết và cải thiện tính thi công như: - Đổ bê tông khối lượng lớn nhưng muốn tránh hình thành khe lạnh - Thời gian vận chuyển bê tông từ trạm trộn đến công trình dài - Điều kiện đổ bê tông khó khăn và chi tiết - Nhiệt độ môi trường cao