Super R7-phụ gia đóng rắn nhanh-thùng 25 lít

Thông báo: còn hàng khẩu trang than hoạt tính VC65-Neovision, BB-630, GP xanh dương, nước rửa tay nhập khẩu Đức BALEA 300ML, Thuốc sát trùng VIRKON-S

phu gia hoa deo còn hàng

- Sử dụng Super R7✅super các nhà thầu xây dựng có điều kiện tháo dỡ cốp-pha sớm✅super r7-phụ rút ngắn thời gian thi công cho các công trình một cách đáng kể✅super
✅super ✅super r7-phụ
Mã sản phẩm: 439
Xuất xứ: hàng Việt Nam
Đơn vị: thùng
Giá bán: 397.000 đ
Điều kiện giao hàng: giao hàng ngay
Click để xem thêm 439

phu gia hoa deo còn hàng

✅super Super R7 là một loại phụ gia siêu hóa dẻo có nguồn gốc từ Sodium Naphthalene-Ligno Sulfonate được điều chế theo công nghệ đặc biệt nhằm phù hợp với điều kiện ứng dụng tại Việt Nam✅super

✅super r7-phụ

✅super r7-phụ gia đóng Super R7 có tác dụng giảm nước tầm cao✅super kéo dài thời gian bắt đầu ninh kết✅super r7-phụ dùng để sản xuất các loại bê tông chất lượng cao✅super r7-phụ gia đóng bê tông chảy✅phụ gia hóa dẻo cho vữa bê tông phát triển nhanh cường độ ban đầu (và kể cả cường độ cuối cùng của bê tông)✅super r7-phụ

✅phụ gia hóa dẻo cho vữa

✅phụ gia hóa dẻo Sử dụng Super R7✅phụ gia hóa dẻo các nhà thầu xây dựng có điều kiện tháo dỡ cốp-pha sớm✅phụ gia tăng độ cứng bê tông rút ngắn thời gian thi công cho các công trình một cách đáng kể✅super r7-phụ gia đóng

✅phụ gia tăng độ cứng bê tông

✅phu gia hoa deo cho vua Super R7 phù hợp tiêu chuẩn ASTM C494 loại D&G✅phụ gia hóa dẻo cho vữa Thích hợp với các loại xi măng portland có trên thị trường✅phu gia hoa deo cho vua kể cả xi măng bền sulphate✅phụ gia hóa dẻo

✅phu gia hoa deo

✅phu gia tang do cung be tong Ứng dụng:

✅sika r4

✅sika r7 Super R7 sử dụng để sản xuất các loại bê tông cho các hạng mục như: nền móng✅phu gia hoa deo sàn✅phu gia tang do cung be tong đà kiềng✅sika r4 dầm✅sika r7 cột✅phu gia hoa deo tường✅super các cấu kiện mỏng mật độ cốt thép dày✅phụ gia tăng độ cứng bê tông

✅phu gia hoa deo

✅super Ưu điểm: Super R7 mang lại các tính năng sau:

✅super r7-phụ

✅super r7-phụ gia đóng Siêu hóa dẻo:

✅phụ gia hóa dẻo cho vữa

✅phụ gia hóa dẻo - Tăng cao độ linh động (độ sụt) của bê tông mà không cần tăng tỷ lệ nước/xi măng✅phu gia hoa deo cho vua

✅phụ gia tăng độ cứng bê tông

✅phu gia hoa deo cho vua - Không làm tăng rủi ro do bị phân tầng trong quá trình đổ bê tông✅phu gia hoa deo

✅phu gia hoa deo

✅phu gia tang do cung be tong - Tăng cao độ dẻo của bê tông✅super r7-phụ dễ thi công✅super r7-phụ gia đóng dễ đầm dùi✅phu gia tang do cung be tong✅sika r4✅sika r7

✅sika r4

✅sika r7 - Tăng cao độ sít đặc cho bê tông✅phụ gia hóa dẻo cho vữa cải thiện chất lượng bề mặt✅phu gia hoa deo

✅phu gia hoa deo

✅super - Giảm thiểu hiện tượng co ngót✅phụ gia hóa dẻo nứt nẻ bê tông✅super

✅super r7-phụ

✅super r7-phụ gia đóng - Tăng khả năng chống thấm cho bê tông✅super r7-phụ

✅phụ gia hóa dẻo cho vữa

✅phụ gia hóa dẻo - Thích hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới của Việt Nam✅super r7-phụ gia đóng

✅phụ gia tăng độ cứng bê tông

✅phu gia hoa deo cho vua Tăng nhanh cường độ:

✅phu gia hoa deo

✅phu gia tang do cung be tong - Tăng nhanh tốc độ phát triển cường độ bê tông trong những ngày đầu✅phụ gia hóa dẻo cho vữa

✅sika r4

✅sika r7 - Tăng cao đáng kể cường độ cuối cùng của bê tông khi giữ nguyên độ suit và hàm lượng xi măng✅phụ gia hóa dẻo

✅phu gia hoa deo

✅super - Rút ngắn thời gian thi công cho các công trình✅phụ gia tăng độ cứng bê tông

✅super r7-phụ

✅super r7-phụ gia đóng - Giảm thiểu chi phí bảo dưỡng bê tông✅phu gia hoa deo cho vua

✅phụ gia hóa dẻo cho vữa

✅phụ gia hóa dẻo Thông số kỹ thuật:

✅phụ gia tăng độ cứng bê tông ✅phu gia hoa deo cho vua ✅phu gia hoa deo ✅phu gia tang do cung be tong ✅sika r7 ✅super ✅super r7-phụ gia đóng ✅phụ gia hóa dẻo ✅phụ gia tăng độ cứng bê tông ✅phu gia hoa deo cho vua ✅phu gia tang do cung be tong ✅sika r7 ✅super ✅super r7-phụ gia đóng ✅phụ gia hóa dẻo cho vữa ✅phụ gia hóa dẻo
✅sika r4 Đóng gói✅phu gia hoa deo Thời gian ninh kết✅super r7-phụ Thành phần gốc✅phụ gia hóa dẻo cho vữa Hàm lượng Cl-
✅phu gia hoa deo 5✅phụ gia tăng độ cứng bê tông 25✅phu gia hoa deo cho vua 210 lít/thùng✅sika r4 ≥ 240 Phút✅phu gia hoa deo Na Naphthalene Lignosulfonate✅super r7-phụ Không
✅phụ gia tăng độ cứng bê tông

✅phu gia hoa deo cho vua  

✅phu gia hoa deo ✅phu gia tang do cung be tong ✅sika r4 ✅sika r7 ✅super ✅super r7-phụ gia đóng ✅phụ gia hóa dẻo ✅phu gia hoa deo cho vua ✅phu gia hoa deo ✅phu gia tang do cung be tong ✅sika r7 ✅super ✅super r7-phụ gia đóng ✅phụ gia hóa dẻo ✅phụ gia tăng độ cứng bê tông ✅phu gia hoa deo cho vua
✅phu gia hoa deo Trạng thái tồn tại✅super r7-phụ Khối lượng riêng✅phụ gia hóa dẻo cho vữa Liều lượng sử dụng✅phụ gia tăng độ cứng bê tông Độ giảm nuớc
✅sika r4 Chất lỏng màu nâu✅phu gia hoa deo 1✅phu gia hoa deo17 ± 0✅phu gia tang do cung be tong01 Kg/lít✅super r7-phụ 0✅sika r450-1✅sika r750 Lít/100 Kg Xi măng✅phụ gia hóa dẻo cho vữa Đến 23%
✅phu gia hoa deo

✅phu gia tang do cung be tong Kiểm nghiệm: Các kết quả thí nghiệm được thực hiện theo điều kiện thực tế tại Việt Nam

✅sika r4

✅sika r7 Liều lượng chuẩn: Liều lượng thông dụng là 1✅phu gia hoa deo0 Lít/100 kg xi măng (0✅phu gia hoa deo5 Lít / 1 bao xi măng 50 kg)✅phu gia tang do cung be tong

✅phu gia hoa deo

✅super Thời gian bảo quản: 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong điều kiện thùng chưa khui✅super để nơi thoáng✅super r7-phụ mát✅super r7-phụ gia đóng khô ráo✅sika r4

✅super r7-phụ

✅super r7-phụ gia đóng Định lượng:

✅phụ gia hóa dẻo cho vữa

✅phụ gia hóa dẻo - Có thể cho Super R7 trực tiếp vào nước đã được định lượng trước khi cho vào hỗn hợp bê tông khô hoặc trộn đồng thời với nước khi cho vào bê tông✅sika r7

✅phụ gia tăng độ cứng bê tông

✅phu gia hoa deo cho vua - Khi cho trực tiếp vào bê tông đã trộn trước với nước✅phụ gia hóa dẻo cho vữa hiệu năng hóa dẻo sẽ tăng cao rơ rệt và thời gian trộn thêm tối thiểu phải đạt 80 vòng quay của vòng trộn✅phu gia hoa deo

✅phu gia hoa deo

✅phu gia tang do cung be tong Sự cố khi sử dụng quá liều: Khi dùng quá liều lượng cần thiết sẽ dẫn đến việc gia tăng tính thi công và kéo dài thời gian ninh kết của bê tông✅super Tuy nhiên✅phụ gia hóa dẻo nếu bê tông được bảo dưỡng đúng phương pháp thì các đặc tính và cường độ cuối cùng của bê tông sẽ không bị ảnh hưởng✅super r7-phụ

✅sika r4

✅sika r7 Chú ý: Vì thời gian ninh kết của bê tông bị kéo dài nên phải bảo đảm bê tông được bảo dưỡng đúng phương pháp✅super r7-phụ gia đóng Không được làm chấn động cốp-pha hoặc cốt thép bên trong trong suốt thời gian bê tông ninh kết✅phụ gia hóa dẻo cho vữa

✅phu gia hoa deo

✅super Cấp phối tham khảo: CẤP PHỐI BÊ TÔNG THAM KHẢO SỬ DỤNG PHỤ GIA SUPER R7 (MẺ TRỘN 1 BAO 50 Kg)

✅super r7-phụ

✅super r7-phụ gia đóng  

✅phụ gia hóa dẻo cho vữa ✅phụ gia hóa dẻo ✅phụ gia tăng độ cứng bê tông ✅phu gia hoa deo cho vua ✅sika r7 ✅super r7-phụ gia đóng ✅phu gia hoa deo cho vua ✅sika r7 ✅super r7-phụ gia đóng ✅phu gia hoa deo cho vua ✅sika r7 ✅super r7-phụ gia đóng ✅phụ gia hóa dẻo cho vữa ✅phụ gia hóa dẻo ✅phu gia tang do cung be tong ✅super ✅phụ gia hóa dẻo ✅phu gia tang do cung be tong ✅super ✅phụ gia hóa dẻo ✅phu gia tang do cung be tong ✅super ✅super r7-phụ ✅super r7-phụ gia đóng ✅phu gia hoa deo cho vua ✅sika r7 ✅super r7-phụ gia đóng ✅phu gia hoa deo cho vua ✅sika r7 ✅super r7-phụ gia đóng ✅phu gia hoa deo cho vua ✅sika r7 ✅phu gia hoa deo ✅super ✅phụ gia hóa dẻo ✅phu gia tang do cung be tong ✅super ✅phụ gia hóa dẻo ✅phu gia tang do cung be tong ✅super ✅phụ gia hóa dẻo ✅phu gia tang do cung be tong ✅sika r4 ✅sika r7
✅phu gia hoa deo

✅phu gia tang do cung be tong Mác bê tông

✅sika r4
✅phu gia hoa deo

✅super Loại XM

✅super r7-phụ
✅phụ gia hóa dẻo cho vữa

✅phụ gia hóa dẻo Xi măng (Kg)

✅phụ gia tăng độ cứng bê tông
✅phu gia hoa deo

✅phu gia tang do cung be tong Đá 1x2 (L)

✅sika r4
✅phu gia hoa deo

✅super Cát (L)

✅super r7-phụ
✅phụ gia hóa dẻo cho vữa

✅phụ gia hóa dẻo Nước (L)

✅phụ gia tăng độ cứng bê tông
✅phu gia hoa deo

✅phu gia tang do cung be tong Super R7 (L)

✅sika r4
✅phu gia hoa deo

✅super Bê tông (L)

✅super r7-phụ
✅phụ gia tăng độ cứng bê tông

✅phu gia hoa deo cho vua 200

✅phu gia hoa deo
✅sika r4

✅sika r7 PC✅phụ gia hóa dẻo40

✅phu gia hoa deo
✅super r7-phụ

✅super r7-phụ gia đóng 50

✅phụ gia hóa dẻo cho vữa
✅phụ gia tăng độ cứng bê tông

✅phu gia hoa deo cho vua 135✅phụ gia tăng độ cứng bê tông0

✅phu gia hoa deo
✅sika r4

✅sika r7 87✅phu gia hoa deo cho vua0

✅phu gia hoa deo
✅super r7-phụ

✅super r7-phụ gia đóng 28✅phu gia hoa deo0

✅phụ gia hóa dẻo cho vữa
✅phụ gia tăng độ cứng bê tông

✅phu gia hoa deo cho vua 0✅phu gia tang do cung be tong5

✅phu gia hoa deo
✅sika r4

✅sika r7 163✅sika r41

✅phu gia hoa deo
✅phụ gia hóa dẻo cho vữa

✅phụ gia hóa dẻo 250

✅phụ gia tăng độ cứng bê tông
✅phu gia hoa deo

✅phu gia tang do cung be tong PC✅sika r740

✅sika r4
✅phu gia hoa deo

✅super 50

✅super r7-phụ
✅phụ gia hóa dẻo cho vữa

✅phụ gia hóa dẻo 125✅phu gia hoa deo0

✅phụ gia tăng độ cứng bê tông
✅phu gia hoa deo

✅phu gia tang do cung be tong 75✅super0

✅sika r4
✅phu gia hoa deo

✅super 26✅super r7-phụ5

✅super r7-phụ
✅phụ gia hóa dẻo cho vữa

✅phụ gia hóa dẻo 0✅super r7-phụ gia đóng5

✅phụ gia tăng độ cứng bê tông
✅phu gia hoa deo

✅phu gia tang do cung be tong 149✅phụ gia hóa dẻo cho vữa9

✅sika r4
✅super r7-phụ

✅super r7-phụ gia đóng 300

✅phụ gia hóa dẻo cho vữa
✅phụ gia tăng độ cứng bê tông

✅phu gia hoa deo cho vua PC✅phụ gia hóa dẻo40

✅phu gia hoa deo
✅sika r4

✅sika r7 50

✅phu gia hoa deo
✅super r7-phụ

✅super r7-phụ gia đóng 120✅phụ gia tăng độ cứng bê tông0

✅phụ gia hóa dẻo cho vữa
✅phụ gia tăng độ cứng bê tông

✅phu gia hoa deo cho vua 64✅phu gia hoa deo cho vua0

✅phu gia hoa deo
✅sika r4

✅sika r7 24✅phu gia hoa deo5

✅phu gia hoa deo
✅super r7-phụ

✅super r7-phụ gia đóng 0✅phu gia tang do cung be tong5

✅phụ gia hóa dẻo cho vữa
✅phụ gia tăng độ cứng bê tông

✅phu gia hoa deo cho vua 139✅sika r43

✅phu gia hoa deo
✅phu gia hoa deo

200

PCB✅sika r730

50

124✅phu gia hoa deo0

75✅super0

26✅super r7-phụ0

0✅super r7-phụ gia đóng5

148✅phụ gia hóa dẻo cho vữa8

250

PCB✅phụ gia hóa dẻo30

50

118✅phụ gia tăng độ cứng bê tông0

62✅phu gia hoa deo cho vua0

24✅phu gia hoa deo0

0✅phu gia tang do cung be tong5

136✅sika r46

300

PCB✅sika r730

50

111✅phu gia hoa deo0

51✅super0

22✅super r7-phụ0

0✅super r7-phụ gia đóng5

125✅phụ gia hóa dẻo cho vữa0

Lưu ý:

- Cần thử nghiệm cấp phối cụ thể để chọn liều lượng tối ưu cho từng mục đích sử dụng✅phụ gia hóa dẻo

- Sử dụng các loại máy trộn thích hợp✅phụ gia tăng độ cứng bê tông không nên trộn bằng tay để đảm bảo độ đồng nhất✅phụ gia tăng độ cứng bê tông

An toàn:

- Super R7 có tính kiềm nên có thể gây dị ứng đối với da✅phu gia hoa deo cho vua Không nên để da tiếp xúc lâu với sản phẩm✅phu gia hoa deo Nên trang bị bảo hộ lao động khi sử dụng✅phu gia tang do cung be tong

- Tránh tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm✅phu gia hoa deo cho vua vật dụng sinh hoạt✅phu gia hoa deo tránh xa tầm với trẻ em✅sika r4

- Nếu sản phẩm bị rơi vào mắt✅phu gia tang do cung be tong miệng✅sika r4 nên rửa bằng nước sạch và tìm đến cơ quan y tế nơi gần nhất để được điều trị kịp thời và đúng phương pháp✅sika r7

 

1. Bảng giá phụ gia bê tông - chống thấm Activ2. Bảng giá Rockmax3. Bảng giá sản phẩm Sika phục vụ và hỗ trợ cho sản xuất bê tông4. Bảng giá sản phẩm Sika vữa rót góc xi măng và sữa chữa bê tông 5. Bảng giá sản phẩm Sika chất kết dính, trám khe và kết cấu cản nước6. Bảng giá sản phẩm Sika sơn sàn và phủ sàn7. Bảng giá KOVA - Chống thấm, chống nóng và chống rỉ8. Bảng giá keo bóng Kova9. Bảng giá Greenseal10. Bảng giá lưới thủy tinh chống thấm, vải thủy tinh, sợi thủy tinh, tấm sợi Cacbon11. Bảng giá Vinkems - hóa chất xây dựng12. Bảng giá phụ gia bê tông - chống thấm Activ13. Bảng giá phụ gia bê tông - chống thấm Bestmix

Bảng giá phụ gia bê tông - chống thấm Bestmix

Danh mục Giá bán
super r7-phụ✅Latex R114 - chống thấm tường, hồ nước-can 5 lít 227.000
super r7-phụ gia đóng✅Hợp chất chống thấm gốc xi măng-polymer, một thành phần BestSeal AC401 0
phụ gia hóa dẻo cho vữa✅Hợp chất chống thấm Acrylic cải tiến, gốc nước BestSeal AC404 - can 25 lít 1.412.000
BestSeal B12 - Chống thấm co-polymer vô hữu cơ biến tính - bình 1 kg 66.000
phụ gia tăng độ cứng bê tông✅Waso 125-bột trét tường sử dụng ngoài trời màu trắng 0
phu gia hoa deo cho vua✅BestWaterbar SV150 - Băng cản nước chống thấm gốc nhựa PVC - 20m/cuộn 76.000
BestBond EP750-sửa chữa bê tông và vết nứt nhỏ - 12 bộ/thùng 2.710.000
BestBond EP751-dặm vá, sửa chữa bê tông nứt, bể - thùng 12 bộ 1.223.000
Chống thấm chống rêu mốc cho tường , gạch, đá Granit BestSeal PS012- Thùng 12 lon 542.000
sika r7✅Băng cản nước BKN - 90 V250 110.000
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >>
SẢN PHẨM ĐÃ XEM

2.562 Bột bả nội ngoại DRAGON D303
✅ 215.000đ / bao (chưa VAT)
mua
2.830 Biển báo chữ A - Có đá rơi
✅ 160.000đ / cái (chưa VAT)
mua
2.838 Kính WellSafe màu đen
✅ 25.000đ / cái (chưa VAT)
mua
Văn phòng giao dịch bán hàng
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA LẠC
347/34-36, Lê Văn Thọ,
phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Email:
Zalo, Facebook, điện thoại của bộ phận bán hàng
090-377-8825 Mỹ Phụng

 

Giấy phép

Đăng ký kinh doanh số 4102016767 của sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. cấp phép ngày 16/07/2003.

Thông tin xuất hóa đơn VAT

Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hòa Lạc
311/36, đường số 6, phường 9, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.
MST: 0303055343

Hỗ trợ khách hàng

P: 0902-952-468
✅nơi bán phu gia hoa deo còn hàng, ✅ Chất Lượng Uy Tín ✅ Khuyến Mãi Hot! ✅ Ship Hàng Theo Yêu Cầu